Dier

Dier HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Ons aanbod in deze categorie is met name bedoeld voor (financiële) dienstverleners die werken voor en met veehouders (pluimvee, varkens, rundvee) en graag meer willen weten over het reilen en zeilen binnen de sector en op het bedrijf van hun cliënten. Dankzij deze kennis kunnen dienstverleners kun cliënten adequater ondersteunen en kunnen ze beter meedenken met de ondernemers. Ook bij deze opleiding staat de praktijk centraal en worden cursisten steeds uitgedaagd de theorie te vertalen naar praktijksituaties op hun eigen bedrijf. Naast practica en werkbezoeken, is er veel aandacht voor het trainen van persoonlijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en het participeren in intervisies.

Overzicht opleiding en cursus Dier

Open Leergang Waardengericht Leiderschap

Energie- efficiënte productie in de Diervoedersector

Training Professionele controle luchtwasser (alleen InCompany)

Cursus Succesvol vermarkten van AgriFood producten

Cursus Varkensvoeding (alleen InCompany)

Cursus Mens-Dier interactie

Trendcollege Kennismaking met de insectenketen

Cursus Insectenproductie

Leergang actie is reactie in de keten

Cursus Een goed gesprek in de varkensstal

Smart Farming in the Dairy sector

Masterclass Voedseltransitie

Cursus MelkveeVoeding

HRM en leidinggeven in Agro Food

Sectorcursussen

Sectorcursus Pluimveehouderij

Sectorcursus Melkveehouderij

Sectorcursus Varkenshouderij

Sectorcursus Melkveehouderij - eendaagse verdieping over wetgeving en praktijk

MVO

MVO Expeditie Food Agribusiness