Groen

Groen HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Zeker in de groene en de recreatieve sector werken we veel samen met marktpartijen zoals de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek), Branchevereniging VHG - voor ondernemers in het groen en de Vereninging van Groen Erfgoed Vakspecialisten. De opleidingen op het gebied van greenkeeping en management, zijn tot stand gekomen in intensieve samenweking met Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Lessen worden zowel door vakdocenten van HAS Hogeschool als gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgd.

Het werkveld en toepassing van kennis staan altijd centraal. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden, maar ook door middel van practica in de diverse HAS-faciliteiten zoals de kassen of de tuinen. Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze branchecontacten en opdrachtgevers.

Overzicht opleidingen en cursussen Groen

  Groene leefomgeving
Management Basiscursus Leefomgeving: thema bodem
Leergang actie is reactie in de keten Basiscursus Leefomgeving: thema ecologie
Cursus Succesvol vermarkten van Agrifood producten Basiscursus multifunctionele daken en gevels
Open Leergang Waardengericht leiderschap Cursus Klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels
Bedrijfskunde voor de tuinbouw, locatie 's -Hertogenbosch Module Beheer multifunctionele daken en gevels
Bedrijfskunde voor de tuinbouw, locatie Noord- en Zuid-Holland Module Ontwerp multifunctionele daken en gevels
Sectorcursussen Module Voorbereiding & aanleg multifunctionele daken en gevels
Sectorcursus Boomkwekerij Cursus Strategisch beheer openbare ruimte
Sectorcursus Akkerbouw Cursus Contractmanagement openbare ruimte
Sectorcursus Glastuinbouw Digitale data voor de slimme leefomgeving
   
Sport & Golf Plant
Opleiding Expert Natuurgras Opleiding Plantenfysiologie
Opleiding Hoofdgreenkeeper Cursus Fotosynthese
Opleiding Assistent Hoofdgreenkeeper Cursus Bodem en bemesting
Cursus Vitaliteit en kwaliteit van de grasmat Cursus Waterhuishouding
Cursus De grasmat als speelvloer Cursus Celdeling en erfelijke eigenschappen
Cursus Duurzaam waterbeheer Cursus Regulatie van groei en ontwikkeling
Cursus De bodem in topconditie Cursus Telen zonder daglicht locatie 's-Hertogenbosch
Cursus Smart & Clean beheer Cursus Telen zonder daglicht locatie Zwaagdijk
  Cursus Telen zonder daglicht locatie Venlo
MVO Cursus Telen met licht
MVO expeditie Food & Agribusiness Cursus Hydroponics
  SPOC Growing without daylight
  Toegepast onderzoek in de plantaardige sector
  Plantenfysiologie voor Technici
  Vakopleiding Plantenveredeling