64 studenten op excursie naar partneruniversiteit Harper Adams in Engeland

Stage lopen in Nieuw-Zeeland? Een tijdje studeren bij een buitenlandse partner? Op excursie naar de Oekraïne? Bij HAS Hogeschool is veel mogelijk op internationaal gebied. Daarom scoren we bij de Nationale Studenten Enquête al jaren hoog als het gaat om de internationale aspecten van onze opleidingen, bijvoorbeeld een 4,30 op een vijfpuntschaal voor studeren of stagelopen in het buitenland. Het zijn aspecten die nog extra  versterkt worden door het nieuwe lectoraat Business & Enterprise Development dat begin dit jaar van start is gegaan.

Visiting professor

Wim de Koning is lector van dit lectoraat dat zich richt op het stimuleren van (internationaal) ondernemerschap in de agrofoodsector. Het lectoraat is een gedeelde leerstoel met Harper Adams University in Groot-Brittannië, waar Wim de Koning benoemd is als visiting professor. Hij geeft regelmatig les in Engeland, participeert in verschillende projecten en is nauw betrokken bij de studenten die er een master of minor volgen of er stagelopen. Op het moment zijn dit er in totaal 17 en volgend studiejaar zal dit aantal hoogstwaarschijnlijk nog stijgen.

HAS Hogeschool Harper Adams

Studentenuitwisseling

De contacten met Harper zorgen er ook voor dat er binnen het onderwijs op regelmatige basis studentenuitwisseling plaatsvindt. Zo gingen 64 tweedejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness recent met enkele docenten op excursie naar Harper in het kader van de module International Trade. “Het doel van zo’n excursie is wat wij noemen international awareness”, zegt Wim. “We maken ze ervan bewust dat er buiten de HAS en buiten Nederland nog een hele wereld op ze ligt te wachten.”

Lezing over de Brexit

Enkele studenten organiseerden zelf de excursie. “Hierdoor konden we zelf het programma bepalen”, zegt Rory Ruiter, een van de organisatoren. “Het was echt een voordeel dat we via Wim al goede contacten hadden bij Harper. Hierdoor konden we ons concentreren op het regelen van mooie bedrijfsbezoeken en presentaties van de universiteit zelf over hun activiteiten. Ook kregen we een lezing over de gevolgen van de Brexit, spraken we met studenten van de universiteit en gaven we zelf een presentatie.” De meerwaarde om juist naar Engeland te gaan zat hem volgens Rory vooral in het feit dat Engeland het beste past binnen deze module die volledig in het Engels wordt gegeven. “Engeland is een van de grootste handelspartners van Nederland en zeker met de Brexit in het vooruitzicht is het een interessant land om ons in te verdiepen.”

Elkaar leren begrijpen

Wim legt uit dat een dergelijk programma veel impact heeft. “Door in contact te komen met Britse studenten, ontdekken ze aan de ene kant dat studenten in een ander land tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, maar dat er aan de andere kant ook grote verschillen zijn. Ze leren elkaar begrijpen. De studenten zien elkaar later terug: ná hun stages in het derde jaar komen de studenten van Harper naar de HAS. En dat heeft effect, er ontstaan zelfs vriendschappen door.” Studentenuitwisseling is dus niet alleen goed voor het vergroten van hun netwerk, maar leert hen ook grensoverschrijdend werken. Onmisbare zaken in onze internationaal georiënteerde agrofoodsector.