Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van De Natuurverdubbelaars nieuwe HAS-lectoren

Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van het bedrijf De Natuurverdubbelaars zijn sinds 1 januari 2016 de nieuwe lectoren van het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur. HAS Hogeschool heeft het lectoraat samen met de Provincie Noord-Brabant opgezet met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen. Het lectoraat moet een bijdrage leveren aan het verbreden van de waarde en gebruik van de natuur. En dat met behoud en liefst verbetering van de biodiversiteit.

Opschaling landbouwsystemen

Het lectoraat ‘Innovatief ondernemen met natuur’ loopt van 2017-2020 en levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Zo kunnen natuur en landschap een prominentere rol spelen in de circulaire economie, de biobased economy, duurzame energie, de agrofoodketen en zorg en volksgezondheid. Het lectoraat zorgt hierin voor praktische toepassingen. Het inzetten van dergelijke lectoraten past bij de HAS omdat de instelling de ambitie heeft een tophogeschool en trendsettend expertisecentrum te zijn. 

Verbinding tussen economie en ecologie

“Vaak worden natuur en economie tegenover elkaar gezet”, stelt Daan Jochem Groot. “Dit zie je ook terug in de sectorale scheiding tussen landbouw en natuur. Wij zijn van mening dat natuur de basis is van alles, ook van ons economische systeem. Daarom zoeken wij constant naar de verbinding tussen economie en ecologie.” En Erwin van Woudenberg vult aan: ”Dit betekent bijvoorbeeld dat we samen met boeren werken aan manieren om door meer te doen voor natuur ook een betere boterham te kunnen verdienen. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook op de vermarkting van agrarische producten. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur moet nieuwe verdienmodellen voor natuur opleveren, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk.” 

Noord-Brabant als voorbeeldgebied

Daan Jochem en Erwin verwachten dat juist het doorvertalen van innovatieve ideeën en wetenschappelijke inzichten in praktijkgericht onderzoek echt het verschil kan maken voor de kwaliteit en de beleving van natuur in Noord-Brabant. Daan Jochem: “In ons ideaalbeeld verwachten wij voorbeelden te kunnen ontwikkelen waarbij de natuurwaarden in Noord-Brabant omhoog gaan en de boeren tegelijkertijd een betere boterham gaan verdienen, terwijl de afhankelijkheid van overheidssubsidies omlaag gaat. Noord-Brabant zal een voorbeeldgebied worden voor Nederland en de Europese Unie. Hiervoor moeten over vier jaar de concrete projecten in de praktijk zijn gebracht in Noord-Brabant.”

www.natuurverdubbelaars.nl