Diploma-uitreiking cursus Natuurondernemer

Cursus-Natuurondernemer-diplomering-juni-2018

Op vrijdag 15 juni 2018 vond in Breda de diploma-uitreiking van de cursus Natuurondernemer plaats. De groep bestond uit een gemengd gezelschap van agrarisch ondernemers en terreinbeheerders met allemaal eenzelfde ambitie;  als ondernemer bijdragen aan een draagkrachtige natuur.

De cursus Natuurondernemer bestaat uit 16 dagdelen en richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. Het traject is onderdeel van een doorlopende leerlijn die samen met Aeres Hogeschool Dronten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is ontwikkeld.