HAS Awards 2017: stem nu op je favoriet in de categorie Duurzame Samenwerking Non-profit!

Dit zijn de genomineerden in de categorie Duurzame Samenwerking Non-profit zijn:

1. Agro As de Peel

Agro As de Peel is een samenwerkingsverband onder de vlag van de Agrifood Capital met de volgende partners: Gemeenten Uden, Sint Anthonis, Landerd, Boekel en Mil & Sint Hubert, Waterschap Aa en Maas, ZLTO, BMF, ondernemers, HAS Hogeschool, Wageningen UR en de Provincie Noord-Brabant. Het doel is de Agro As de Peel te ontwikkelen tot proeftuin en circulair voorbeeldgebied voor de duurzame primaire voedsel- en biomassaproductie van de toekomst. Op dit moment loopt er onder meer een onderzoek naar alternatieve benutting organische reststromen.

HAS Year Event - HAS Awards 2017

2. Herenboerderij Wilhelminapark

Herenboeren Nederland is een beweging van professionals die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Ze doen dat door het bieden van ondersteuning en het vergaren en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland. Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel is de eerste locatie waar dit daadwerkelijk gebeurt en is in die zin een echt living lab. Het is een coöperatief gemengd bedrijf waarvan 200 huishoudens gedeeld eigenaar zijn. Consumenten die samen vraaggestuurd en kleinschalig produceren en consumeren. De HAS zet op dit moment enkele proeven uit bij Herenboeren Boxtel. De opleiding Toegepaste Biologie doet een monitoringsproject.

HAS Year Event - HAS Awards 2017

3. Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de grootste Natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. De organisatie beschermt en beheert natuurgebieden en cultureel erfgoed in heel Nederland. Er is al een hele lange samenwerking met HAS Hogeschool: we werken met verschillende beheereenheden samen. Met de beheereenheid Noordoost-Brabant werkt HAS Hogeschool aan de ontwikkeling van een praktijkfaciliteit in de Empelse Waard ten noorden van ’s-Hertogenbosch. Dit wordt een living lab waarbij we gaan werken volgens een uniek concept: niet alleen kunnen we er onderzoek doen, maar ook doen we het beheer met 3e en 4e jaars studenten.

HAS Year Event - HAS Awards 2017

Breng je stem uit op www.hasyearevent.nl