HAS Hogeschool en Lentiz starten nieuwe Leerlijn Bedrijfsleider (glas)tuinbouw

Lentiz en HAS Hogeschool starten in maart 2018 met een nieuwe leerlijn Bedrijfsleider (glas) tuinbouw. Door de groei van de bedrijven, het steeds meer marktgericht produceren en grotere uitdagingen op het gebied van de interne processen is er een grote behoefte in de tuinbouw aan goed opgeleide bedrijfsleiders/teamleiders.

Functieprofiel bedrijfsleider

Kas Groeit en vertegenwoordigers uit de boom-, fruit- en vollegronds groententeelt zijn samen met Lentiz en de HAS rond de tafel gaan zitten om een leerlijn speciaal voor deze groep medewerkers te ontwikkelen. Om te bepalen welke onderwerpen er in de leerlijn opgenomen moeten worden hebben de partijen eerst samen met een aantal tuinbouwbedrijven een functieprofiel van een bedrijfsleider opgesteld. Aan de hand van dit functieprofiel is de leerlijn samengesteld.

Doorlopende leerlijn

De leerlijn bestaat uit 2 cursussen van 10 bijeenkomsten. Lentiz organiseert de cursus Aankomend Bedrijfsleider (glas)tuinbouw en de HAS organiseert de cursus Bedrijfsleider (glas)tuinbouw. Afhankelijk van vooropleiding en/of ervaring starten cursisten in één van de cursussen. De inhoud van de cursus richt zich onder meer op leidinggeven, financieel management, logistiek, verandermanagement en HRM. De inhoud van de modules is door de partijen op elkaar afgestemd zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat. Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie continu gekoppeld aan de praktijk zodat de cursisten de kennis gelijk kunnen toepassen in de werkomgeving.

Beide cursussen starten in maart 2018 in het Westland. Hier vind je meer informatie.