HAS Hogeschool tekent Green Deals natuurinclusieve landbouw

HAS Hogeschool tekende op 9 maart 2 Green Deals die wettelijke experimenteerruimte geven voor de innovatieve bedrijfsmodellen ‘weidevarkens’ van Den Elshorst en ‘herenboeren’ van Herenboeren Wilhelminapark. Staatsecretaris Martijn van Dam had bij beide Green Deals de primeur om te tekenen.

Innovatieve bedrijfsmodellen voor een duurzaam agrarisch landschap

De bedrijven Den Elshorst in Baarschot en Herenboeren in Boxtel zijn beide voorloper bedrijven op gebied van natuurinclusieve landbouw. Hun motto is: boeren in balans met de boer, de buur en de natuur! De sleutel is dat landbouw en natuur vruchtbaar samenwerken. Het verdienmodel is de korte keten. Bij Den Elshorst lopen de varkens in de natuur waar zij taken van natuurbeheerders overnemen. Bij Herenboeren produceert de boer in opdracht van een burgercoöperatie van 200 huishoudens. Kortom innovaties op drie terreinen: productieproces, product en markt!

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Ambitie en rol van de HAS bij de Green Deals

Wanneer deze bedrijfsmodellen verder worden ontwikkeld en opgeschaald, kunnen zij een grote bijdrage leveren aan een duurzaam agrarisch landschap met een robuuste agrofood sector waarin verschillende bedrijfsmodellen naast elkaar bestaan, ook natuurinclusieve landbouw. De HAS is hierin katalysator, door oplossingen te ontwikkelen en te delen met boeren, ketenpartners en onderwijs. In de Green Deals over natuurinclusieve landbouw vult de HAS dit in door bij Herenboeren een locatie voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek mee op te zeten en bij Den Elshorst onderzoek uit te voeren. Dat gebeurt onder de paraplu van het programma Natuurlijk Boeren samen met de Community Natuurlijk Boeren.

Wettelijke experimenteerruimte voor innovatieve bedrijfsmodellen

Green Deals bieden wettelijke experimenteerruimte die innovaties nodig hebben in de ontwikkelfase. Want innovaties passen vaak niet binnen de letter van de wet. Terwijl de wet vaak pas wordt aangepast na ontwikkeling en opschaling van een innovatie. Een voorbeeld is dat varkens zijn betiteld als staldieren. Daarom mogen varkens niet in het bos lopen, hun natuurlijke habitat, zoals schapen dat bijvoorbeeld wel mogen. En zo moeten jonge kalfjes binnen 3 dagen na geboorte geoormerkt zijn in kleine bossen, maar hoeft dat weer niet in bossen vanaf 100 ha. In de green deals worden aanpassingen van de wet getest.

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Wie ondertekenden de Green Deals?

De Green Deal Natuurinclusieve Varkenshouderij (ook bekend als Weidevarkens) is ondertekend door: Den Elshorst (B. Bruurs, T. Moonen), ministeries Economische Zaken (staatsecretaris M. v. Dam) en Infrastructuur en Milieu (S. Dijksma), provincie Noord-Brabant (gedeputeerde A. Spierings), gemeente Hilvarenbeek (wethouder J. v. Doormaal), ZLTO (H. Huijbers) en HAS Hogeschool (E. Dijkman).

De Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren is ondertekend door: Marggraff Stichting (F. Bevort), Stichting Herenboeren (G. vd Veer), Cooperatie Herenboeren Wilhelminapark (B. Tooren), ministeries Economische Zaken (staatsecretaris M. v. Dam) en Infrastructuur en Milieu (S. Dijksma), provincie Noord Brabant (gedeputeerde A. Spierings), gemeente Boxtel (wethouder P. vd Wiel), HAS Hogeschool (E. Dijkman).

Programma Natuurlijk Boeren

Binnen het programma Natuurlijk Boeren werkt de HAS samen met de community ‘Natuurlijk Boeren’ aan het mogelijk maken van natuurinclusieve landbouw. Het programma startte op 1 januari 2016 en omvat (afstudeer-)onderzoeken, projecten in lesmodules en community bijeenkomsten. Op dit moment werken drie groepen studenten aan de onderzoeken ‘Doelgroepen en marktconcepten’, ‘Omschakelen van gangbaar naar Natuurlijk Boeren’ en ‘Effectmonitoring weidevarkens’.

In het programma werken de opleidingen Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Dier- en veehouderij, Bedrijfskunde en agribusiness, Toegepaste Biologie en Geo Media & Design samen. Belangrijke partners zijn pilotboeren B. Bruurs, J. Verhulst, Van Roessel, J. Wersch, Landbouw Innovatiefonds Brabant, Rabobank, HBO Centre of Expertise Agrodier, Food-Up!, Brabantse Milieufederatie en andere ketenpartners.

Informatie of aanmelden? U. Kirchholtes (programmaleider Natuurlijk Boeren). Maak kennis met de afstudeerders op de facebookpagina Natuurlijk Boeren. Of lees artikelen over Natuurlijk Boeren op de Food-Up website! Of meld je aan bij de community Natuurlijk Boeren!