HAS start community of practice voor nieuw bedrijfsmodel Natuurlijk Boeren

Een robuuste toekomst van onze agrofoodsector vraagt om nieuwe bedrijfsmodellen. HAS Hogeschool is een Community of Practice gestart waarin we binnen een pilot 4 boeren helpen bij het maken van een omschakeling naar het nieuwe bedrijfsmodel ‘Natuurlijk Boeren’. Op 20 mei 2016 was in de GruyterFabriek in Den Bosch een bijeenkomst voor deze pilotboeren, maar ook voor andere agrarische ondernemers, studenten en onderzoekers van HAS Hogeschool. Op deze bijeenkomst stond het verder ontwikkelen van dit nieuwe bedrijfsmodel centraal.

Inzichten presenteren

Studenten van HAS Hogeschool hebben via onderzoek in kaart gebracht waar de schoen knelt bij de pilotboeren als het gaat om het omschakelen naar het nieuwe model. Deze inzichten presenteerden zij op 20 mei aan agrarisch ondernemers en andere professionals. Door de 4 geselecteerde pilotboeren te volgen bij het bedenken van op maat oplossingen en het testen hiervan en door eigen ervaringen te delen kunnen andere betrokken boeren leren van deze ontwikkelingen. Zo ontwikkelen we het bedrijfsmodel samen door onder meer op het gebied van marktconcept, areaalorganisatie en regelgeving. Binnekort komt er een vervolg op deze bijeenkomst.

Wij stellen 2 van onze pilotboeren voor…

Ben Bruurs van Den Elshorst Puur
Ben is ruim vijf jaar geleden begonnen met omschakelen. De varkens leven buiten op percelen van onder meer Brabants Landschap. De varkens eten de wortels van onkruid op, waardoor minder beheer en geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Verder verhogen rondscharrelende varkens de recreatieve beleving van het platteland. Ben levert zijn vlees rechtstreeks aan consumenten of restaurants. Door scherpe keuzes te maken heeft Ben een rendabel bedrijfsmodel met natuurlijk boeren ontwikkeld dat kleinschaliger en extensiever is dan voorheen.

Joshua van Wersch van De Varkenshoederij Kuusj
Een jonge boer die met het bedrijfsconcept Natuurlijk Boeren als nieuwe boer in de sector stapt. Joshua startte zijn bedrijf vanuit het  afstudeerprogramma Topklas Ondernemen van HAS Hogeschool. Bij Topklas Ondernemen krijgen studenten de mogelijkheid om in één jaar hun eigen bedrijf op te starten. Volgens Ben Bruurs is dit model haalbaar voor een starter, vanwege de kleinschaligheid. En qua afzetmarkt is er meer vraag dan aanbod.  

Meer weten? Kijk op de Facebook-pagina van het project.

Of lees het artikel op de website van Food Up Brabant.