Interview: HAS Hogeschool biedt ondernemers kennistrajecten met een individuele businesscase

Door Marijke Wolfs

Ondernemers kunnen zich bij HAS Hogeschool in een korte cursus in een bepaald onderwerp verdiepen, hun kennis uitbreiden én kunnen aansluitend een individueel vraagstuk in de vorm van een beroepsopdracht door studenten en experts van HAS Hogeschool laten uitwerken. Het is voor het eerst dat HAS Hogeschool een kennistraject op deze manier aanpakt.

Zo is er de cursus ‘Big Data in de Tuinbouw’ geweest en de ‘Korte Keten Marketing Expeditie’, die beiden wegens succes nogmaals aangeboden worden. Na de zomer start volgens hetzelfde concept de cursus ‘Value by Design’. Maarten Luijf, adviseur Kennistransfer en bedrijfsopleidingen, lector Judith van de Mortel en docent Marc Pruijssers vertellen over deze bijzondere en succesvolle aanpak.

Cursus ‘Korte Keten Marketing Expeditie’

De cursus Korte Keten Marketing Expeditie is ontstaan vanuit het lectoraat AgroFood Marketing van HAS Hogeschool, waar korte ketens een van de belangrijkste speerpunten is. Het lectoraat wilde haar kennis over korte keten naar ondernemers brengen. Maarten Luijf bedacht daarom de Korte Keten Marketing Expeditie. In deze expeditievorm ondersteunen docenten, lectoren en studenten van HAS Hogeschool een aantal primaire producenten in de land- en tuinbouw door kennis met elkaar te delen. Maarten: “We gaan als het ware op samen zoek - op expeditie - naar een verdienmodel voor deze ondernemers. Het uiteindelijke doel van deze expeditie is een uitwerking van een individuele businesscase met behulp van studenten en experts van de HAS.”

Gezamenlijke masterclasses

“Het eerste deel van de Korte Keten Marketing Expeditie bestaat uit 4 masterclasses,” gaat Maarten verder. “In de masterclasses vullen we de aanwezige kennis op het gebied van Korte Keten Marketing aan met relevante kennis, recente onderzoeksresultaten en de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De ondernemers brengen ieder hun eigen casus in. Hun uitdagingen worden samen met die van de mede ondernemers geanalyseerd en besproken.” Met hulp van docenten die dagelijks aan de andere kant van de tafel zitten, leren de ondernemers de kneepjes van het vak. Maarten: “Voor het onderdeel conceptontwikkeling helpt een alumnus van HAS Hogeschool de bedrijven bij conceptontwikkeling. Doordat deze de vertaalslag maakt tussen theorie en wat de afgestudeerde nu in de praktijk doet, is er een geweldige klik met de ondernemers en slaat  dit enorm goed aan.”

Individuele vraagstukken

Tijdens de masterclasses vindt een gesprek plaats met een docent of adviseur van HAS Hogeschool. Daarin wordt de casus van de ondernemer tot in detail besproken. Aan de hand van een stappenplan van probleemstelling tot conclusies en aanbevelingen, pakken 4e jaars HAS studenten dit in hun afstudeerfase op in de vorm van een beroepsopdracht. Zij werken onder begeleiding en inzet van experts van HAS Hogeschool gedurende 20 weken de businesscase uit en maken we een start met de implementatie. Maarten: “Elk afzonderlijk traject heeft in elk geval een hoog marketing gehalte, maar er is wel verschil in aanpak en opleveren. De ene ondernemer wil bijvoorbeeld als eindproduct een advies, de andere ondernemer een marktonderzoek. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen vraagstuk.” De studenten presenteren het eindproduct niet alleen voor de betreffende bedrijven afzonderlijk, maar ook aan de hele groep ondernemers van de Korte Keten Marketing Expeditie.

Cursus Big Data in de Tuinbouw

Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem vertelt over de cursus Big Data in de Tuinbouw. “Voor deze cursus hebben we vanuit het SIA-RAAK project SCOUT op 4 avonden gastsprekers uitgenodigd, die veel weten over big data in de hele agro-food-keten. Bedrijven die hieraan deelnamen, konden in 4 sessies hun kennis over big data uitbreiden en verdiepen. Na die 4 avonden werd bij de bedrijven duidelijk wat zij al wel doen, en wat nog niet. Waar hebben ze nog vragen over? Door de bedrijven te koppelen aan een Beroepsopdracht van HAS Hogeschool kunnen wij hen helpen bij het vinden van antwoorden. Bij elke beroepsopdracht worden studenten gekoppeld, die tijdens hun afstudeerjaar de bedrijven professioneel gaan helpen bij de specifieke vragen.”

Partnerbedrijf BrookBerries Aardbeien
BrookBerries Aardbeien, partner van HAS Hogeschool

Ondernemers  voelen zich sterk betrokken bij HAS Hogeschool

Marcel Dings van BrookBerries Aardbeien was een van de deelnemers in de cursus Big Data. Hij is zo enthousiast dat hij partnerbedrijf van de HAS is geworden. Judith: “Dat is het mooie: het houdt niet op na de cursus en nadat een beroepsopdracht is afgerond. Ondernemers voelen zich door deze aanpak sterk betrokken bij de HAS en verbinden zich na het traject in sommige gevallen zelfs door partnerbedrijf te worden.”

Extra cursussen Big Data en Korte Keten

Niet alleen ondernemers, maar ook het LIOF is enthousiast. Deze subsidieverstrekker in Limburg, die ondernemers helpt met innoveren, samenwerken en investeren heeft 2 informatieavonden gepland voor extra cursussen: op 21 maart was er een informatieavond voor Big Data en 26 maart voor Korte Keten. Deze keer werden de Young Agrofood Professionals van de LLTB uitgenodigd. De avonden vonden buiten HAS Hogeschool plaats. Judith: “Tijdens deze avonden kregen de Young Agrofood Professionals een overzicht van wat we in zo’n kennistraject gaan doen en wat een Beroepsopdracht inhoudt. Afgelopen traject ging het om Big Data specifiek voor de Tuinbouw, waaraan 6 bedrijven deelnamen. Deze keer zou ik het graag breder willen trekken door dit bijvoorbeeld ook voor fruitteelt, veehouderij en akkerbouw aan te bieden. Daarom hebben ook partnerbedrijven van HAS Hogeschool vestiging Venlo een flyer ontvangen. Hopelijk is er veel animo en kunnen we de cursus uitbreiden naar een deelname van zo’n 10 bedrijven.”

Kennistraject Value by Design vanaf mei 2019

Volgens hetzelfde concept zal in mei het kennistraject Value by Design van start gaan. Tijdens dit traject maken ondernemers kennis met de kracht van vormgeving en worden zij geïnspireerd om hun producten een waarde-injectie te geven. Marc: “Het is telkens weer een eye-opener om te ontdekken hoe eenvoudige aanpassingen in de vormgeving een groot effect kunnen hebben voor de waardering van een product. Door te focussen op meerwaarde in plaats van kosten, zien we vaak unieke mogelijkheden om marges te vergroten, waar we eerst blind voor waren.” In de masterclasses komen de volgende onderwerpen aan bod: de psychologie en de doelgroepen van waardebeleving, value by design en meerwaarde ontwerpen, onderzoeken en vermarkten.  Het kennistraject wordt afgesloten met een individueel project waarin de ondernemer samen met studenten Food Innovatie en design- en agrofood marketingexperts van HAS Hogeschool, de kansen voor hun specifieke product of assortiment onderzoekt en vertaalt in een meetbaar effectiever ontwerp.

Meer informatie
- In september 2019 starten de kennistrajecten Korte Ketens Marketing en Big Data weer. Wil je deelnemen aan een van deze expedities? Hier vind je informatie over de trajecten en kun je je aanvraag indienen.
- Meer informatie over het LIOF vind je hier.
- Lees hier het artikel over de kennistrajecten Korte Ketens en Big Data in Goedemorgengroente