Masterclass Inrichting en beheer openbare ruimte: maatschappelijk sturen

Medio januari hebben Caroline de Feijter en Paul van der Donk van HAS Hogeschool een masterclass verzorgd voor medewerkers van beheer en inrichting Openbare Ruimte in gemeente Deurne. In deze masterclass stond het maatschappelijk sturen op de leefomgeving centraal. 

De leefomgeving wordt van oudsher beheerd en ingericht met technische middelen en aanpak, terwijl ook maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost door ingrepen in de openbare ruimte. Denk daarbij aan het faciliteren van sociale cohesie door aanleg van ontmoetingsplekken of gezamenlijk beheer van delen van de openbare ruimte. 

Tijdens de Masterclass is in beeld gebracht waar gemeente Deurne nu staat en wat zij al doet aan maatschappelijk sturen. En zijn inzichten verschaft over hoe je vraagstukken op een andere manier kan benaderen. Alles begint met het in kaart brengen van maatschappelijke kansen en knelpunten. Vervolgens is gekeken naar de toekomst, waar wil en moet de gemeente heen? Wat en wie hebben ze daarbij nodig? Inspiratie om in de komende tijd mee aan de slag te gaan. 

Bent u ook geïnteresseerd in deze masterclass? Stuurt u dan een bericht aan n.roefs@has.nl.