Proefles Leergang Waardengericht Leiderschap in Agro & Food

3 september 2019

Locatie

HAS Hogeschool

Gratis proefles

Op donderdag 3 oktober starten Atelier Waarden van het Land en HAS een achtste groep. Inmiddels staat deze editie open voor inschrijvingen. Voor iedereen die behoefte heeft aan inhoudelijke en persoonlijke groei en die zich wil oriënteren op de Leergang Waardengericht Leiderschap in Agro & Food is er op dinsdag 3 september een proefles. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden.
 

Programma proefles

17:00 uur Ontvangst met lichte maaltijd
18:00 uur Toelichting op programma leergang Waardengericht Leiderschap in Agro & Food
19:00 uur Interactieve sessie
20:30 uur Afsluiting
 

Food for thought

Wat gebeurt er in de wereld van Food en Agribusiness? En welke rol wil en kan ik daar in spelen?
Twee kernvragen waarmee je deze leiderschapsleergang aan de slag gaat.  Als ondernemer, bestuurder, professional heb je te maken met een maatschappelijke realiteit die voortdurend verandert.  We leven in een tijd van ingrijpende transities, ver weg en dichtbij huis. Je weet nog niet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar wel dat je er mede vorm aan geeft. 
In een tijd van transitie is het cruciaal om voor jezelf scherp te stellen welke koers je wilt varen en wat daarin je ankerpunten zijn. Je wordt uitgedaagd om leiding te nemen. De tijd van volgen, of dat nu experts, politici of directies zijn, is voorbij. Jij bent aan zet, dus… wat doe je ermee?
 

Thema’s

Het werkveld landbouw, voedsel en leefomgeving raakt direct aan andere maatschappelijke thema’s als gezondheid, zorg, energie, klimaat, technologie. Gezamenlijk vallen ze onder de noemer duurzame ontwikkeling. De opzet van de leergang is zodanig dat het je enerzijds verrijkt qua kennis over actuele thema’s die in het werkveld en rond duurzame ontwikkeling spelen en anderzijds leidt tot verdieping van je leiderschapskwaliteiten. Waarden vormen de verbindende factor tussen inhoud en leiderschap. Daarom is er in de leergang volop ruimte en aandacht voor competenties en vaardigheden  die gericht zijn op het werken met waarden in de praktijk van alledag. Die mix van inhoudelijke thema’s, (persoonlijk) leiderschap en waarden bepaalt het programma van elke cursusdag. De gastsprekers zijn hierop geselecteerd. Daarnaast geldt het werkveld zelf als inspiratiebron en leerschool: het boerenwerk en het werken met de natuur. Hierbij passen bijzondere locaties en werkvormen.   
 
De thema’s die in deze leergang naar voren komen zijn:
1. Transitie en het voedselvraagstuk (mondiaal – regionaal)
2. Circulair denken en doen (klimaat, kringlopen)
3. Technologie en mens (big data, robotisering)
4. Natuur als leerschool (design, biomimicry)
5. Samenwerken en vernieuwen (cultuurverandering)
 
Meer informatie over de leergang Waardengericht Leiderschap in Agro & Food
Atelier Waarden van het Land is een coöperatief netwerk waarin landbouworganisaties en coöperaties actief participeren. Ze creëren hiermee een platform voor crossover verbindingen tussen diverse professionals uit agro food, om van elkaar te kunnen leren, een eigen visie te vormen op complexe vraagstukken en hun persoonlijk leiderschap verder te verdiepen. Het Atelier werkt nauw samen met HAS Hogeschool. Kijk op www.waardenvanhetland.nl voor meer informatie.