Dier

Economische groei tekent zich af in de dierlijke sector. Dat wakkert de belangstelling voor innovatie en kennis aan. Zo komt HAS Kennistransfer steeds nadrukkelijker om de hoek kijken. Wij zijn actief in uiteenlopende segmenten van primaire bedrijven, zoals melkvee-, varkens-, pluimvee- en paardenhouderijen maar ook  toeleveranciers, diervoederbedrijven en stallenbouwers kunnen bij ons terecht. 

Bij deze ondernemers staat innovatie rood omcirkeld op de agenda. Zij willen dan ook tal van kennisvragen beantwoord zien op gebied van dierwelzijn en -gezondheid, marktonderzoek en organisatieontwikkeling. Maatwerk is ons devies. In de dierlijke sector worden ook veel projecten met studenten van HAS Hogeschool uitgevoerd.