HAS en Waarden van het Land verankeren waardengerichtheid in werkveld én onderwijs

Atelier Waarden

HAS Hogeschool gaat samenwerken met het coöperatieve netwerk Atelier Waarden van het Land. Atelier Waarden van het Land is een zelfstandige stichting die samenwerkt met een aantal partners. De HAS is als enige kennisinstelling partner verbonden aan het netwerk. “Onze cursussen en sessies zijn erop gericht om naast alle aandacht in de agrofoodsector voor de economische en technologische aspecten ook andere, vooral mensgerichte waarden voor het voetlicht brengen. Dit hoort gewoon bij de transities die plaatsvinden in agro, voedsel en groen”, vertelt Ton Duffhues. Hij is directeur van Atelier Waarden van het Land en is van meet af aan bij de stichting betrokken.

Landbouw in de breedste zin van het woordportret ton duffhues

“In al onze activiteiten richten we ons op persoonlijke waarden in relaties tot grote thema’s die spelen in het werkveld”, vervolgt hij. “Die focus op waardengerichtheid heeft daarmee veel raakvlakken met de W uit W DO IT, de thema’s die de HAS wil verankeren in het onderwijs. Toen wij ons na de eerste paar jaar gingen beraden op de toekomst, kwam een samenwerking  met de HAS al snel ter sprake. Die samenwerking krijgt vorm via het onderwijs maar ook via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.”

Meerdaagse open leergang

In september start onder meer een meerdaagse open leergang waarin de focus op waardengericht werken centraal staat én de combinatie tussen de persoonlijke ontwikkeling van de cursist en de uitdagingen van de organisatie waar deze voor werkt. De werving en organisatie daarvan is in handen van de HAS. De cursus vindt altijd plaats op verschillende locaties waar cursisten de sfeer kunnen proeven van landbouw in de breedste zin van het woord.

Pilots over waardengerichtheid

Ook binnen het voltijdonderwijs gaan we mondjesmaat aan de slag de komende tijd. “We zullen in samenspraak met docenten een aantal pilots gaan draaien om samen uit te vinden wat de meest inspirerende methoden en werkvormen zijn om het thema waardengerichtheid in de gieten.” Ton kijkt uit naar de samenwerking. “Ik verwacht dat we gezamenlijk iets goeds kunnen neerzetten met een lange termijn perspectief. Ik vind het een uitdaging om behalve met professionals uit het bedrijfsleven en docenten ook met jonge mensen en ondernemers in spé aan het werk te gaan, om zo gezamenlijk iets op te bouwen dat van meerwaarde is voor henzelf én de sector.”

Andere activiteiten

Atelier Waarden van het Land biedt ook de mogelijkheid om maatwerk te leveren in de vorm van n-company trainingen, eendaagse ateliersessies en seminars. Thema’s van die seminars tot nu toe: integriteit, organisatie en bedrijfscultuur, gebiedsvernieuwing, bodem en voeding en familiebedrijf. Daarnaast biedt Atelier coachingstrajecten aan voor zowel individuen als teams.

Meer weten? www.waardenvanhetland.nl