Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actueel cursusaanbod

Filters

Type
Thema's
Onderwerpen
Duur
Locatie
Taal

Toon resultaten

63 resultaten


Opleiding Bedrijfsleider tuinbouw

Moderne bedrijven zitten steeds complexer in elkaar. Bedrijven in de (glas)tuinbouw, boomteelt, vollegrondsgroenten, akkerbouw worden groter en steeds vaker trekt een...

 1. Start 28 oktober 2021
 2. Op locatie
 3. 8 dagen
Man met klembord in plantenkwekerij - Opleiding bedrijfsleider tuinbouw

Bedrijfskunde voor de Tuinbouw (Den Bosch)

Het hebben van ‘groene vingers’ is niet langer voldoende: zonder managementvaardigheden geen succes in de tuinbouwsector. In deze cursus leer je toekomstbestendige org...

 1. Start 02 november 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden
Vrouw met tablet in kas - Bedrijfskunde voor de tuinbouw
Managing a vertical farm

Vertical farming (indoor farming without daylight) is a development, that takes horticulture to another level. We now offer the production management course Managing a...

 1. Start 16 november 2021
 2. Den Bosch, Venlo, Op locatie
 3. 4 dagen
Planten onder violet licht - Managing a vertical farm

Cursus Levensmiddelenchemie

Iedereen weet dat koolhydraten, eiwitten en vetten belangrijke voedingsstoffen zijn. Maar wie kent de chemische en fysische eigenschappen van deze stoffen? Wie met voe...

 1. Start 16 november 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden
Moleculen - Cursus Levensmiddelenchemie

Cursus De grasmat als speelvloer

Natuurgras is milieuvriendelijk en duurzaam, een goede reden om bij de aanleg van sportvelden te kiezen voor natuurgras. Echter, sportvelden worden veel belopen en ber...

 1. Start 18 november 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Grasveld met voetbal en goal - Cursus de grasmat als speelvloer

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Op weg naar nieuw perspectief. De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet o...

 1. Start 18 november 2021
 2. Op locatie
 3. 6 maanden
landbouwgrond - Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Cursus Idee ontwikkeling voor food concepten

Wil je een food concept ontwikkelen, maar vind je het lastig om tot ideeën te komen? In deze korte cursus leren we je hoe je vanuit verschillende invalshoeken tot ide...

 1. Start 23 november 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 maanden
Personen aan een tafel die bezig zijn met een brainstormsessie - Cursus idee ontwikkeling voor food concepten


Cursus Smart & clean beheer

Vanuit het principe ‘people, planet, profit’ betekent duurzaamheid ‘goed voor mens en milieu en betaalbaar, nu en in de toekomst’. Ontwikkelingen op het gebied van het...

 1. Start 12 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Veldonderhoud - Cursus Smart & clean beheer

Opleiding Hoofdgreenkeeper

De golfsector is voortdurend in beweging en aan de kwaliteit van de banen worden hoge eisen gesteld. De baan moet er tiptop uitzien, iedere dag opnieuw. Tijdens deze p...

 1. Start 12 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden
Twee mannen in overleg bij grasmaaier - Opleiding hoofdgreenkeeper

Cursus Smart Biology

Technologie en robotica worden steeds belangrijker voor de land- en tuinbouw. Deze cursus is opgezet vanuit de behoefte van technici aan basiskennis plantkunde voor de...

 1. Start 12 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden


Cursus Packaging Projectmanager

Verpakken van producten is een wezenlijk onderdeel in de gehele keten van een product. Van opdracht om een verpakking voor een product(range) te maken, tot de uiteinde...

 1. Start 20 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden
Bbrainstormsessie ontwerp verpakking - Cursus Pachaging projectmanager

Plant Physiology in one week

There is a trend towards doing more with less. We have ever-growing expectations for our crops: more yield, higher quality, but with lower inputs. Having sufficient kn...

 1. Start 24 januari 2022
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen
Planten in kwekerij - Plant physiology in one week

Plant breeding essentials in one week

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of pl...

 1. Start 01 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen
Kiemplanten in potten - Plant breeding essentials in one week

Cursus Voedselveiligheid & houdbaarheid

Weinig onderwerpen liggen zo gevoelig als ons dagelijks eten. Voedselveiligheid is een hot topic en ligt altijd onder een vergrootglas. Alle reden dus om risico’s te m...

 1. Start 08 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden
Post-it met tekst 'Food safety' op eieren geplakt - Cursus voedselveiligheid en houdbaarheid

Cursus Kwaliteit in Bedrijf

Kwaliteitscontroles zijn noodzakelijk om de voedselveiligheid en kwaliteit van ons voedsel te garanderen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je de kwaliteit meten én verbete...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden
Hand vinkt takenlijst af - Cursus Kwaliteit in Bedrijf

Cursus Hydroponics

Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast de kennis over LED recepten ook de kennis van Plantenfysiologie en Waterhuishouding in deze teeltsysteem cruc...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Op locatie
 3. 5 dagen
Planten in hydroponics systeem - Cursus Hydroponics

Cursus Productontwikkeling & ingrediënten

Onderzoek staat aan de basis van productontwikkeling van voedingsmiddelen. Kennis van onderzoeksmethoden, analysetechnieken en sensoriek zijn daarbij onmisbaar. De hoo...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden
Granen in laboratorium - Cursus Productontwikkeling en ingrediënten

Opleiding Plantenfysiologie

Voor een optimale teeltaansturing is kennis nodig over het functioneren van een plant. Dat leer je in de opleiding Plantenfysiologie. Ook leer je hoe planten reageren...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 dagen
Tomatenplanten in kwekerij - Opleiding plantenfysiologie

Cursus Waterhuishouding

Planten bestaan voor 90% uit water. Zonder water kan een plant niet groeien en overleven. Maar hoe zorgt een plant er nu voor dat alle organen voldoende voorzien zijn...

 1. Start 10 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Watersproeier - Cursus Waterhuishouding


Cursus Fotosynthese

Fotosynthese is de motor achter plantproductie. Met licht als drijvende kracht worden water en koolstofdioxide omgezet in bouwstoffen voor de plant. Tijdens de cursus...

 1. Start 17 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Tros tomaten in violet licht - Cursus Fotosynthese

Cursus Adviseren gewasbescherming

Verstrek je advies over de bestrijding van plagen en het gebruik van pesticiden, maar ben je niet in bezit van het vakbekwaamheidscertificaat ‘Adviseren gewasbeschermi...

 1. Start 22 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 dagen
Man in aardappelveld - Cursus adviseren gewasbescherming

Cursus Regulatie van groei en ontwikkeling

Bij de groei van een plant komt veel meer kijken dan toename in biomassa en volume. De cursus Regulatie van groei en ontwikkeling bekijkt de belangrijkste interne en e...

 1. Start 24 februari 2022
 2. Den Bosch
 3. 1 dag
Jonge plantjes in pot - Cursus Regulatie van groei en ontwikkelingCursus Telen met licht

Licht is een essentiële factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht wordt tegenwoordig belichting met SON-T veel gebruikt in de tuinbouw. Ook is LED-belichting...

 1. Start 10 maart 2022
 2. Den Bosch, Op locatie
 3. 2 dagen
boerenkool in lichtkas

Cursus Bodem en bemesting

De verhouding tussen bodem of substraat en bemesting is zeer belangrijk voor de groei en ontwikkeling van je gewas. In deze cursus komen alle waardevolle aspecten ten...

 1. Start 10 maart 2022
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Handen met grond boven planten - Cursus bodem en bemesting

Cursus Celdeling en erfelijke eigenschappen

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 17 maart 2022
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen
Moleculen - Cursus celdeling en erfelijke eigenschappen

Sectorcursus Akkerbouw

De akkerbouwsector is een breed krachtenveld waar zowel de (internationale) markt als de maatschappij invloed op uitoefenen. Akkerbouwers verwachten van hun leverancie...

 1. Start 02 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen
Man en vrouw bestuderen de planten in hun hand van landbouwgrond - Sectorcursus Akkerbouw

Sectorcursus Melkveehouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn melkveehouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Jui...

 1. Start 02 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen
Koeien in weiland - Sectorcursus MelkveehouderijDeficiëntiecursus Scheikunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van scheikunde. Dit geldt ook voor diverse opleidingen en cursussen van HAS Kennistransf...

 1. Start 30 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 weken
Persoon aan het werk in laboratorium - Deficiëntiecursus scheikunde

Deficiëntiecursus Wiskunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van wiskunde. Dat geldt tevens voor sommige cursussen van HAS Kennistransfer en Bedrijfs...

 1. Start 30 mei 2022
 2. Den Bosch
 3. 6 weken
Schoolbord vol met wiskundige formules - Deficiëntiecursus Wiskunde

Cursus Levensmiddelenmicrobiologie

Micro-organismen: weldoeners en tegelijkertijd boosdoeners. Micro-organismen zijn nuttig bij de productie en houdbaarheid van voedsel, maar zorgen ook voor bederf. Ken...

 1. Start 30 augustus 2022
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden
Micro-organisme - Cursus Levensmiddelenmicrobiologie

Cursus Vleestechnologie

Van 100% dierlijk vlees tot 100% plantaardig of een hybride product: wat hebben ze gemeen? Wil je jezelf verder ontwikkelen en meer technologische kennis verkrijgen d...

 1. Start 30 augustus 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden
Afgesneden stukken vlees - Cursus Vleestechnologie

Cursus Zuiveltechnologie

De consument verwacht niet anders: zuivelproducten zijn veilig, houdbaar en natuurlijk lekker. Maar er komt wel wat kijken bij de bereiding van zuivel, want bederf lig...

 1. Start 08 september 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden
Machine in zuivelfabriek - Cursus Zuiveltechnologie

Cursus Bakkerijtechnologie

Een goede bakker weet niet alleen hoe je een lekker brood maakt, maar ook waarom een bepaalde combinatie van ingrediënten en handelingen tot een smakelijk resultaat le...

 1. Start 08 september 2022
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden
Afgebakken broodjes komen uit de machine - Cursus bakkerijtechnologie

Vakopleiding Plantenveredeling

Voor het opzetten en uitvoeren van een veredelingsprogramma heb je zowel kennis als praktijkervaring nodig. Wil je je kennis uitbreiden om door te groeien in het vak?...

 1. Start 29 september 2023
 2. Den Bosch
 3. 24 maanden
Kiemplanten worden bekeken door een vergrootglas - Vakopleiding Plantenveredeling

Inleiding beheer natuurgrasland

Wil je de economische kansen die werken in en voor de natuur biedt beter benutten en zo jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wil je meewerken aan het ontwikkelen van...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Op locatie
 3. 3 dagen
Man geeft koeien in weiland eten - Inleiding beheer natuurgrasland


Cursus Professioneel natuurondernemer, niveau 2

Wil je de economische kansen die werken in en voor de natuur biedt beter benutten en zo jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wil je meewerken aan het ontwikkelen van...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Op locatie
 3. 8 dagen
Vrouw op paard in de natuur - Cursus Professioneel natuurondernemer, niveau 2

Cursus Natuurondernemer, niveau 1

Wil je de economische kansen die werken in en voor de natuur biedt beter benutten en zo jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wil je meewerken aan het ontwikkelen van...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Op locatie
 3. 8 dagen
Man in bos - Cursus Natuurondernemer, niveau 1

Teach the teacher-programma

Het onderwijs dat wordt aangeboden is up to date, project georienteerd en gebaseerd op real life uitdagingen. Dit biedt voor alle partijen een win-win situatie, want n...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Den Bosch, Venlo
 3. 15 dagen
Train de trainer groepsfoto

Online course Meat Technology in the Netherlands

The Netherlands is one of the world´s largest exporters of agricultural-food products, second only to the US. The meat processing and the dairy industries, with sales...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Online
 3. 8 dagen
Stukken vlees in een krat - Online cursus Meat technology

Online basiscursus zuiveltechnologie

Werkzaam in de zuivel of in een aanverwante bedrijfstak en op zoek naar kennis over zuivel en zuivelingrediënten? Volg dan nu de online basiscursus Zuiveltechnologie e...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Online
 3. 8 dagen
Man in labjas kijkt naar een fles melk in zijn hand - Online basiscursus zuiveltechnologie

Online Kennismaking met bakkerijtechnologie

Werkzaam in de bakkerijsector of in een aanverwante bedrijfstak en op zoek naar kennis over de brood en banket? Volg dan nu de online cursus Kennismaking Bakkerijtechn...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Online
 3. 7 dagen
Afgebakken broodjes komen uit de machine - Online kennismaking met bakkerijtechnologie

Cursus Sturen met data

Ben jij werkzaam binnen een waterschap, gemeente of provincie waar deze termen je om de oren vliegen? Maar weet je niet goed waar je moet beginnen om datagestuurd werk...

 1. Startdatum wordt met je afgestemd
 2. Online, Op locatie
 3. 4 maanden

Growing without daylight (SPOC)

Growing without daylight is a new development, that takes horticulture to another level. With Light Emitting Diodes (LED) it is possible to offer plants the perfect li...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 10 dagen
Student in klimaatkamer - Growing without Daylight - HAS Hogeschool

Plant breeding for non-breeders

Introduction to genetics and (plant) breeding. Are you working at a plant breeding company but have limited or no knowledge about plant breeding? Do you want to unders...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 3 dagen
Handen met reageerbuisje vol vloeistof boven kiemplanten - Online cursus Plant breeding for non breeders


Online cursus Composteren

Een vitale, levende bodem is van essentieel belang. Een gezonde bodem zorgt bijvoorbeeld voor een hoge gewasopbrengst met lage milieu-impact, waterbergend vermogen bij...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 1 dag
Vrouw gooit compost in compostbak - Online cursus Composteren

Online cursus Bodem

De kwaliteit van bodem is essentieel voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de potentie en waarde van de bodem in...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Online
 3. 5 dagen
Plant met wortel in de grond - Online cursus Bodem

Basic knowledge of soil

What’s the composition of the soil? And which plants can grow in it? What’s the difference between clay soil and sandy soil? This e-learning course deals with the phys...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 5 dagen
Hand plant een zaadje - Basic knowledge of soil

Advanced knowledge of soil

The soil is very important. It’s the basis for life. Soil consists of several layers with all kinds of animals, but also water, air and minerals for plants. As humans,...

 1. Doorlopend beschikbaar
 2. Op locatie
 3. 10 dagen
Vrouw met reageerbuisje en plant - cursus Advances Knowledge Soil