Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus De bodem als basis voor ruimtelijke ontwikkeling (Incompany)

 1. HAS Bedrijfsopleidingen
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Cursus De bodem als basis voor ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke, maatschappelijke opgaven in Nederland zijn groot: het woningtekort, de verduurzaming van de energievoorziening, de kwaliteit van de natuur en landbouw. Aan al deze uitdagingen ligt de bodem en hoe je die gebruikt aan de basis. In de cursus De bodem als basis voor ruimte ontwikkeling komen stakeholders samen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de bodem in de eigen regio. Deze cursus was voorheen bekend onder de naam Integraal bodemcoach.

Cursusprogramma

De bodem draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Van boer tot aannemer, van overheid tot burger, van provincies/ gemeentes tot burgers, van waterschappen tot bodemadviesbureaus, etc: allemaal hebben we belang bij goed bodembeheer. Alleen kijkt iedere stakeholder vanuit zijn eigen perspectief. Bodembeheer is dan ook een thema dat integraal moet worden aangepakt. Want alles begint in de bodem.

Begrip ontwikkelen voor verschillende invalshoeken, deze verbinden en vooruitbrengen, is waar het in deze cursus om draait. We helpen je een onafhankelijke blik te ontwikkelen vanuit een brede focus -van agrarische gronden tot stedelijke omgeving en bodems in de openbare ruimte.

De cursus bestaat uit 8 dagdelen en is een combinatie van fysiek onderwijs, online onderwijs, projectwerk en leerervaringen in het veld. Het cursusprogramma is als volgt opgebouwd:

Niveau 1: Basiskennis Bodem

 • SPOC
 • Kick-off - 3 november 2022

Niveau 2: Ecosysteemdiensten Bodem

 • Bodemgerichte gebiedsontwikkeling - 18 november 2022
 • Stakeholdermanagement in relatie tot wetgeving - 1 december 2022
 • Data en praktijk- 15 december 2022
 • Agro en natuur - 12 januari 2023
 • Agro en natuur (deel 2) - 26 januari 2023

Niveau 3: Visievorming Bodem

 • Visie ontwikkeling - 9 februari 2023
 • Afsluiting (Pitch) - 24 februari 2023

De cursus wordt afgesloten met een (facultatieve) toets.

Resultaten

De cursus De bodem als basis voor ruimtelijke ontwikkeling biedt je de kennis, vaardigheden en het netwerk om een brede groep stakeholders (uit o.a. landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving)  te coachen naar een systeemgerichte en integrale aanpak van duurzaam bodembeheer. Na de cursus weet je:

 • De basis processen in de bodem op chemisch, fysiologisch en biologisch gebied te begrijpen en over te dragen op anderen.
 • Hoe een levende, gezonde bodem bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteitsherstel, CO2 reductie of vastlegging, waterberging.
 • Hoe ecosysteemdiensten functioneren, hoe deze door de bodem worden bevorderd en een basis vormen voor biodiversiteit.
 • Op basis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving keuzes te maken als bodemcoach.
 • Hoe een levende bodem kan bijdragen aan het businessmodel van diverse stakeholders.
 • Vanuit casuïstiek een perspectief te ontwikkelen voor een vitale bodembenadering vanuit landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving.
 • Een visie te ontwikkelen en uit te dragen op een integrale, gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders.

Begeleiding

De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges, gezamenlijk werken aan casuïstiek en ateliers en praktijkvoorbeelden om tot een visie te komen. De kracht van de cursus is de dynamiek tussen de verschillende vakdisciplines. Je krijgt daarbij les van de volgende (gast)docenten:

Voor wie?

De cursus is ontwikkeld voor adviseurs en medewerkers bij overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, bodemadviesbureaus en aannemers. De cursus wordt Incompany aangeboden, zodat deelnemers aan een gezamenlijke casus kunnen werken tijdens de cursus.

Toelatingseisen

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau. Minimaal denk- en werkniveau op mbo-eindniveau is een vereiste. Een online cursus (SPOC) is onderdeel van jouw voorbereiding op de cursus. Deze kun je in jouw eigen tijd volgen, voorafgaand aan de start van de cursus.

Certificering

Na afronding van de cursus en met goed gevolg afleggen van de eindtoets ontvang je een certificaat. In alle andere gevallen een bewijs van deelname.

Wat zeggen onze cursisten?


Deze cursus is tot stand gekomen vanuit het 3-jarig programma Onder het Maaiveld dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 • Logo Nationale Postcode Loterij

Samenvatting

Aanvangsdatum
06 oktober 2022
Duur
2 maanden
Investering
€ 2.335,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 2.195,00
Cateringarrangement
€ 140,00
Totaalprijs
€ 2.335,00
excl. BTW

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze cursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Deel deze pagina