Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Integraal Bodemcoach

De bodem is de basis van alles. Duurzaam bodembeheer is niet alleen belangrijk voor biodiversiteit, het biedt ook kansen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Omdat er zoveel stakeholders bij betrokken zijn, is een integrale en gebiedsgerichte benadering de sleutel tot succes. In deze cursus leer je vanuit breed perspectief te adviseren over de bodem.

Een gezonde en vitale bodem draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Van boer tot aannemer, van overheid tot burger, van waterschappen tot bodemadviesbureaus: allemaal hebben we belang bij goed bodembeheer. Alleen kijkt iedere stakeholder vanuit zijn eigen perspectief.

Juist omdat er zoveel belanghebbenden zijn, vraagt de bodem om een integrale aanpak. Begrip ontwikkelen voor verschillende invalshoeken, deze verbinden en vooruitbrengen, is waar het in deze cursus om draait. We helpen je een onafhankelijke blik te ontwikkelen vanuit een brede focus -van agrarische gronden tot stedelijke omgeving en bodems in de openbare ruimte.

Inhoud

De cursus Integraal bodemcoach biedt je de kennis, vaardigheden en het netwerk om een brede groep stakeholders (uit o.a. landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving)  te coachen bij optimaal en duurzaam bodembeheer.

De cursus leert je:

 • De basis processen in de bodem op chemisch, fysiologisch en biologisch gebied te begrijpen en over te dragen op anderen.
 • Hoe een levende, gezonde bodem bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteitsherstel, CO2 reductie of vastlegging, waterberging.
 • Hoe ecosysteemdiensten functioneren welke door een vitale bodem worden bevorderd, inclusief het vormen van een basis voor biodiversiteit.
 • Op basis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving keuzes te maken als onafhankelijk bodemcoach.
 • Hoe een levende bodem kan bijdragen aan het businessmodel van diverse stakeholders.
 • Vanuit casuïstiek een perspectief te ontwikkelen voor een vitale bodembenadering vanuit landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving.
 • Een visie te ontwikkelen op een integrale, gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders.

Opzet

De cursus is opgebouwd uit 3 niveau’s:

Niveau 1: Basiskennis

 • Module Bodem
 • Module Wet en regelgeving
 • Module Economisch perspectief
 • Module Maatschappelijk perspectief

Niveau 2: Verdieping bodemkennis inzichten vanuit verschillende domeinen

Niveau 3: Verbreding kennis en inzichten door samenwerking aan integrale vraagstukken

Zie ook het opleidingsprogramma voor meer informatie.

Voor wie?

De cursus is ontwikkeld voor adviseurs en medewerkers bij overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, bodemadviesbureaus en aannemers.

Duur

De cursus bestaat uit 14 dagdelen en is een combinatie van fysiek onderwijs, online onderwijs, projectwerk en leerervaringen in het veld.

Certificering

Na afronding van de cursus en met goed gevolg afleggen van de eindtoets ontvang je een certificaat. In alle andere gevallen een bewijs van deelname.

Deze cursus is tot stand gekomen vanuit het 3-jarig programma Onder het Maaiveld dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.


De cursus is mede mogelijk gemaakt door:

 • Logo Nationale Postcode Loterij