Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleidingsprogramma

De opleiding is opgebouwd uit 3 niveaus: 1: Basiskennis, 2: Verdieping bodemkennis met inzichten vanuit verschillende domeinen en 3: Verbreding door samenwerking aan integrale vraagstukken.

Niveau 1 Basiskennis Bodem

Omvang: 6 dagdelen

In dit onderdeel ontwikkel je basiskennis op het gebied van bodem en ontdek je de waarde van de bodem in relatie tot de uitdagingen ten aanzien van bijvoorbeeld extremere weersomstandigheden, wateroverlast en droogte en klimaatadaptie. De nadruk ligt hier op  de biodiversiteit. Je doorloopt daarbij 4 modulen:

Module 1: Basiskennis bodem (2 dagdelen online, 1 dagdeel fysiek):

  • Fysische bodemvruchtbaarheid
  • Chemische bodemvruchtbaarheid
  • Biologische vruchtbaarheid

Module 2: Economisch perspectief (1 dagdeel fysiek)

Module 3: Module Maatschappelijk perspectief (1 dagdeel fysiek)

Module 4: Wet- en regelgeving (1 dagdeel fysiek)

Niveau 2 Verdieping bodemkennis binnen verschillende domeinen

Omvang: 8 dagdelen

Hier ga je werken aan maatschappelijke vraagstukken met ecosysteemdiensten als uitgangspunt. Dat doe je steeds vanuit een ander perspectief:

  • Landbouw
  • Natuur
  • Infrastructuur
  • Stedelijke omgeving

De theorie wordt gebracht door verhalen van inspirerende gastsprekers. Vervolgens ga je met een groep medecursisten deze theorie toepassen in een gezamenlijke casus, benaderd vanuit het perspectief dat die dag centraal staat.

Niveau 3 Verbreding kennis en inzichten door gebiedsgerichte samenwerking aan integrale vraagstukken

Omvang: 3 dagdelen

Je gaat vanuit verschillende perspectieven werken aan maatschappelijke vragen, vertaald naar integrale gebiedsontwikkeling. Al snel ontdek je waarom samenwerking noodzakelijk is.

In het 1ste dagdeel ga je als gezel op pad met je eigen ‘meester’. De ‘meester’ heeft een dagdeel voorbereid waarin hij/zij je laat zien welke rol hij speelt als onafhankelijk bodemcoach in integrale bodemvraagstukken.

In het 2e dagdeel werk je aan een visie op een integrale, gebiedsgerichte aanpak om met alle stakeholders te komen tot een optimaal en duurzaam bodembeheer.

In dagdeel 3 presenteer je de uitgewerkte casussen uit niveau 2 aan je mede cursisten en aan de coalitie van impact – een groep van deskundigen uit het werkveld. De discussie en feedback vormen een waardevol onderdeel van deze dag. Leren van en met elkaar staat hier centraal.

Toetsing (Facultatief)

De afsluitende toets is facultatief en bestaat o.a. uit een coachgesprek met docenten en experts uit het werkveld. Als je hieraan deelneemt en de toets met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat. Als je niet deelneemt of niet slaagt voor de toets, ontvang je een bewijs van deelname.