Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Natuurondernemer, niveau 1

Man in bos - Cursus Natuurondernemer, niveau 1
  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Cursus Natuurondernemer, niveau 1

Deze cursus wordt op diverse data gegeven. Check voor het overzicht de website van Aeres.

Wil je de economische kansen die werken in en voor de natuur biedt beter benutten en zo jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wil je meewerken aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal tussen pachters en grondeigenaren? Wil je als buitenmens en ondernemer bijdragen aan een draagkrachtige natuur? Het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’ kan je helpen deze doelen te bereiken. De cursus Natuurondernemer (niveau 1) is onderdeel van dit cursusprogramma, bestaat uit min. 16 dagdelen en richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. Inschrijven via de website van Aeres Hogeschool.

Inhoud

De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en kent u de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden.

Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Voor wie?

De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer.

Duur

De cursus duurt minimaal 16 dagdelen.


Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door:

  • Logo Natuurmonumenten
  • Logo Staatsbosbeheer
  • Logo Aeres Hogeschool Dronten

Samenvatting

Aanvangsdatum
Startdatum wordt met je afgestemd
Duur
8 dagen
Investering
€ 1.120,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.120,00
excl. 21% BTW
Totaalprijs
€ 1.120,00
excl. btw*
btw-prijs
€ 235,20
Totaalprijs
€ 1.355,20
incl. BTW
Inschrijving verloopt via de website van Aeres.
Deze cursus komt niet in aanmerking voor het STAP-Budget.
Zet de stap!

Deel deze pagina