Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Nieuwe contractvormen openbare ruimte

Man met klembord - Cursus Contractvormen openbare ruimte
  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Cursus Nieuwe contractvormen openbare ruimte

“Elkaar vinden in de optimale samenwerkingsvorm is voor opdrachtgever en opdrachtnemer pure noodzaak”. Dat de aanbestedingen in de openbare ruimte veranderen weet iedereen. Van laagste prijs naar EMVI en niet beeldkwaliteit staat centraal maar burgertevredenheid en in plaats van technisch wordt er functioneel gespecificeerd. Dat is niet alleen het resultaat van de Aanbestedingswet maar veel meer nog door de veranderende rol van de openbare ruimte. Naast technische eisen als 'heel' en 'veilig' zijn er eisen omtrent klimaat en andere duurzaamheidskwesties en wordt er niet gevraagd naar 'leveren en aanbrengen' van vaste planten maar naar een goed functionerende beplanting. En nieuw is ook dat meer en meer de fysieke inrichting gekoppeld wordt aan maatschappelijke problemen. Ontwikkelingen die steeds verder gaan en daardoor ook consequenties hebben voor verhouding opdrachtgever opdrachtnemer. Het elkaar vinden in een optimale samenwerkingsvorm is voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer een pure noodzaak.

Inhoud

Als opdrachtgever ben je op zoek naar een samenwerking met de markt die niet alleen meer mogelijkheden maar ook nog steeds de garantie biedt dat het werk op en goede manier wordt uitgevoerd.
Als aannemer wil je jouw creativiteit inzetten, je meerwaarde tonen, zonder jezelf uit te markt te prijzen.

Voor beide partijen is het een zoektocht naar een nieuwe rol, een veranderende rol wat betreft de verantwoordelijkheid, het inbrengen van kennis, het beheersen van risico's. In de cursus Nieuwe contractvormen begin je samen aan deze zoektocht en leer je niet alleen nieuwe kennis toe te passen maar leer je vooral ook van elkaar; jij als aannemer krijgt een unieke kijk in de keuken van de opdrachtgever en jij als opdrachtgever snapt veel beter hoe een aannemer jouw opdracht interpreteert.

  • Cursusdag 1 - Het werkveld anno 2018: de kansen en uitdagingen
  • Cursusdag 2 - Contractvormen
  • Cursusdag 3 - De uitvraag
  • Cursusdag 4 - Aanbesteden
  • Cursusdag 5 - Sturing en borging

Parallel aan deze thema’s werk je aan jouw eigen individuele opdracht.

Voor wie?

Werk je momenteel aan projecten met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte en merk je dat het complexe werkveld meer van je vraagt? Wil je weten welke opgave jij op de markt moet zetten om jouw doelstellingen te bewerkstelligen? Wil je meer kennis of inzicht krijgen over contractvormen en de voor- en nadelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer? Of wil je beter weten hoe je beter op deze contracten kunt inschrijven en hoe je deze contracten kunt beheren? Dan is deze cursus iets voor jou!

Duur

De cursus wordt gehouden bij HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten (donderdagen) van 9.00 uur - 16.00 uur.

Certificering

Wanneer je de cursus met goed gevolg doorlopen hebt, ontvang je het certificaat ‘nieuwe contractvormen openbare ruimte’ van HAS Hogeschool.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
3 maanden
Investering
€ 2.085,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.995,00
excl. 21% BTW
Cateringarrangement
€ 90,00
excl. 9% BTW
Totaalprijs
€ 2.085,00
excl. BTW
btw-prijs
€ 427,05
Totaalprijs
€ 2.512,05
incl. BTW

Subsidiemogelijkheden: www.colland.nl

Zet de stap!

“Ik heb de cursus contractmanagement als leerzaam en nuttig ervaren en ik heb goede input voor huidige en toekomstige contracten. De kracht van de cursus contractmanagement openbare ruimte zit hem in een gemêleerde samenstelling van aannemers, opdrachtgevers en adviseurs. Deze samenstelling geeft een absolute meerwaarde aan de cursus. Door de lesstof en de gesprekken met aannemers en opdrachtgevers krijg je een goed beeld van je positie in de markt als bedrijf. Daarnaast krijg je ook inzicht in de snelle ontwikkelingen van de groenmarkt op dit moment. Dit alles geeft ook goede input voor het verbeteren van de huidige werkprocessen binnen een aantal projecten. Hoe stel ik bijvoorbeeld SMART doelstellingen en hoe beheers ik mijn projectrisico’s? Verdieping over het onderwerp contractmanagement waar momenteel binnen de markt veel beweging is. Een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld het inrichten van procestoetsen, opstellen SMART plan van aanpak en tips en trick met betrekking tot risicomanagement, hebben voor input gezorgd die kunnen bijdragen aan de lopende en toekomstige projecten binnen ons bedrijf.”

Logo Verheij
Christiaan den Toom

Medewerker bedrijfsbureau Verheij Integrale Groenzorg