Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Licht is een essentiële factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht wordt belichting met SON-T veel gebruikt in de tuinbouw. Ook is LED-belichting in opkomst. Hoe kun hoe je optimaal gebruik maken van licht? En welke factoren spelen een rol bij de beslissing om te investeren in belichting? De cursus Telen met licht, die inzicht geeft in de teelttechnische en bedrijfseconomische aspecten van licht, wordt uitgevoerd in samenwerking met Delphy.

Cursusprogramma

Tijdens de cursus staat de vertaling van theorie naar jouw eigen praktijksituatie centraal. Na de eerste lesdag ga je de theorie op verschillende manieren toepassen. De tweede lesdag staan we uitgebreid stil bij de ervaringen die je hebt opgedaan. Je wordt hierbij ook geïnspireerd door inzichten van je medecursisten.

Lesdag 1

Tijdens de eerste lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Lichtbronnen en lichteenheden
 • Invloed van licht op de fotosynthese
 • Invloed van licht op de waterhuishouding van de plant
 • Invloed van licht op de morfologie van de plant
 • Lichtmetingen met diverse meetinstrumenten in de kas
 • Opdrachten met simulatiemodel
 • Reflectie en Discussie

Lesdag 2

Tijdens de tweede lesdag komen de volgende thema’s aan bod:

 • Effect van licht op verschillende gewassen.
 • Hoe pas je licht toe in jouw eigen teelt? Inzichten voor eigen praktijk.
 • Bedrijfseconomische kant van belichting, kosten en opbrengsten van diverse toepassingen in diverse gewassen
 • Inzicht in resultaten onderzoeken in relatie tot licht
 • Actuele ontwikkelingen en stand van zaken tot nu toe in de sector.

Resultaten

Na het volgen wat deze cursus heb je inzicht gekregen in:

 • wat licht voor een plant kan doen
 • wat meetgegevens inhouden en hoe je verkregen data interpreteert
 • de stand van zaken ten aanzien van lichttoepassingen in de tuinbouwsector
 • hoe je lichttoepassingen kunt inzetten in jouw eigen bedrijf en de teelttechnische en economische aspecten die hierbij komen kijken

Begeleiding

De theoretische kennis krijg je van HAS-docente Ir. Janneke Grit, docent-onderzoeker bij de opleiding Tuinbouw en akkerbouw. Janneke is afgestudeerd op Plantenwetenschappen aan Wageningen UR. Haar specialisatie is plantenfysiologie, specifiek op de groei van planten in kassen en vertical farms. Janneke heeft veel lichtonderzoek heb gedaan, onder andere voor haar master onderzoek.

Voor wie?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor glastuinders die meer willen weten over licht en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis hiervan voor hun eigen bedrijf.

Duur en cursusdata

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur. De cursusdata en locatie zijn:

 • 24 november 2022 Lesdag 1 HAS Hogeschool locatie Den Bosch
 • 8 december 2022 Lesdag 2 Delphy locatie Bleiswijk

Toelatingseisen

Een vooropleiding op mbo 4 niveau of door werkervaring verkregen.

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Hogechool en Delphy.


Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met:

Samenvatting

Aanvangsdatum
24 november 2022
Duur
2 dagen
Investering
€ 1.030,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 995,00
Cateringarrangement
€ 35,00
Totaalprijs
€ 1.030,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze cursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Zet de stap!

Een leerzame en interessante cursus. Het heeft me nieuwe inzichten gegeven voor mijn vakgebied.

Marc Balemans

Teeltcoördinator bij Beekenkamp Plants

Deel deze pagina