Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Licht is een zeer belangrijke factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken over LED-belichting. Hoe kun je optimaal gebruik maken van het licht en moet je daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting? HAS Hogeschool en Delphy bieden een cursus aan waarin de teelt-technische en bedrijfseconomische aspecten aan bod komen. Tegelijk kun je jouw eigen situatie in kaart brengen en vervolgstappen nemen om te komen tot optimalisatie uitwerken. HAS Hogeschool en Delphy bundelen voor deze cursus hun krachten en putten uit ervaring in gesloten teeltsystemen en kassen.

Inhoud

Het programma van de cursus ‘Telen met licht’ bestaat uit vier dagdelen met ieder een eigen hoofd thema.

Cursusdag 1 Licht en Plant:

 • Plantfysiologie
 • Lichtbronnen en lichteenheden
 • Invloed van licht op de fotosynthese
 • Invloed van licht op de morfologie van de plant
 • Praktische opdracht: lichtmetingen met diverse meetinstrumenten in de kas

Cursusdag 2 Licht en Klimaatregeling:

 • Licht en klimaatregeling (inclusief CO2)
 • Diffuus glas en schermen
 • Bezoek aan proeven in Improvement Centre
 • Licht en productie inzichtelijk met behulp van groeimodel

Cursusdag 3 Licht en waterhuishouding:

 • Waterhuishouding in de plant
 • Bemesting en irrigatie
 • Bespreking resultaten onderzoeken in relatie tot licht

Cursusdag 4 Licht en rentabiliteit:

 • Bedrijfseconomische kant van belichting, kosten en opbrengsten van diverse toepassingen (SON-T, LED, hybride) in diverse gewassen
 • Uitwerken en bespreken wat vervolgstappen zijn in het eigen bedrijf

Voor wie?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor glastuinders die meer willen weten over licht en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis hiervan voor hun eigen bedrijf.

Duur

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 13.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomsten vinden wisselend plaats in ’s Hertogenbosch en Bleiswijk.

19 november 2020 - Locatie HAS Hogeschool
26 november 2020 - Locatie Delphy
3 december 2020 - Locatie HAS Hogeschool
10 december 2020 - Locatie Delphy

Toelatingseisen

Een vooropleiding op mbo niveau 4 of mbo niveau 4 werk-en denkniveau verkregen door werkervaring.

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en Delphy.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
4 dagen
Investering
€ 1.025,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 995,00
excl. 21% BTW
Cateringarrangement
€ 30,00
excl. 9% BTW
Totaalprijs
€ 1.025,00
excl. BTW
btw-prijs
€ 211,65
Totaalprijs
€ 1.236,65
incl. BTW
Zet de stap!

Een leerzame en interessante cursus. Het heeft me nieuwe inzichten gegeven voor mijn vakgebied.

Marc Balemans

Teeltcoördinator bij Beekenkamp Plants