Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

De kwaliteit van bodem is essentieel voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de potentie en waarde van de bodem in relatie tot de uitdagingen en problematieken die voor ons liggen ten aanzien van bijvoorbeeld extremere weersomstandigheden; wateroverlast/droogte en klimaatadaptie.

Inhoud

Deze e-learning cursus ‘basiskennis bodem’ bestaat uit 5 modules. Elke module bestaat uit een korte introductie en verschillende leerobjecten zoals filmpjes, artikelen en opdrachten over de verschillende aspecten rondom bodem. Tevens ligt de nadruk in deze cursus op de interactie tussen mede bodemcursisten en docenten over de inhoud. Deze interactie zorgt voor een betere verwerking en toepasbaarheid van de opgedane kennis.

De volgende onderwerpen worden tijdens deze online cursus behandeld:

Fysische bodemvruchtbaarheid

  • Wat is fysische bodemvruchtbaarheid?
  • Hoe kun je de verschillende bodems herkennen en beoordelen op fysische eigenschappen.

Chemische bodemvruchtbaarheid

  • Wat is chemische bodemvruchtbaarheid?
  • Het belang van een goede ph (zuurgraad)
  • Wat is organische stof?
  • Wat zijn voedingsstoffen en hoe maak je hier nuttig gebruik van?
  • Welke kringlopen zijn aanwezig in de bodem?

Biologische vruchtbaarheid

  • Wat is biologische bodemvruchtbaarheid?
  • Het belang van bodemleven
  • Symbiose

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in ‘bodemkennis’ en voor studie of werk meer inzicht willen krijgen in verschillende onderwerpen rondom het thema ‘bodem’. Deze basiscursus gaat in op de fysische, chemische en biologische eigenschappen van bodem. Deze cursus is op bachelor niveau.

Duur

De totale cursus bestaat uit 5 modules, de studielast per module is ongeveer 3 uur.

Certificering

Na het afronden van alle modules ontvang je een bewijs van deelname voor de e-learning cursus "Basiskennis bodem" van HAS Hogeschool.

STARTDATUM

Het betreft hier een online cursus. Deze cursus wordt doorlopend aangeboden.

Na ontvangst van de betaling volgt een inlogcode waarmee je de cursus kunt volgen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Doorlopend beschikbaar
Duur
5 dagen
Investering
€ 295,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 295,00
excl. 21% BTW
Totaalprijs
€ 295,00
excl. BTW
btw-prijs
€ 61,95
Totaalprijs
€ 356,95
incl. BTW
Zet de stap!

Deel deze pagina