Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleiding Bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

 1. HAS Bedrijfsopleidingen
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Opleiding Bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie, volop in ontwikkeling én die nieuwe kansen biedt. De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw aan de slag willen om ondernemers te helpen bij de transitie naar natuurinclusieve bedrijfsvoering.

De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is onderdeel van het scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Cursusprogramma

Kennis (3 dagdelen)

Tijdens de cursus wordt relevante kennis over ondernemen met natuur aangeboden in de vorm van drie algemene modules over Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw.

Vaardigheden voor toepassing in de praktijk (5 dagdelen)

Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving met praktijkcasussen staat hier centraal.

Tijdens de cursus leer je om het gesprek aan te gaan met ondernemers, hoe je ondernemers kunt helpen bij de eerste stappen/het maken van een transitieplan, hoe je ondernemers handelingsperspectieven kunt bieden, hoe je een bedrijf kunt analyseren en hoe je de intrinsieke motivatie van de ondernemer kunt ontdekken/aanwakkeren.

Resultaten

Tijdens de cursus wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de cursus:

 • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de maatschappelijke vragen met betrekking tot natuurinclusief ondernemen.

 • Heb je inzicht verkregen in de samenwerkingsmogelijkheden met diverse stakeholders om op deze manier een natuurinclusieve bedrijfsvoering mogelijk te maken.

 • Heb je inzicht verkregen in mogelijke natuurinclusieve maatregelen en in het rendement ervan voor bodem, water, biodiversiteit en landschap.

 • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van financieel-economische vormen van een natuurinclusieve onderneming gebaseerd op reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.

 • Heb je een actueel overzicht van beleidsmatige ontwikkelingen en van bestaande en toekomstige beleidsinstrumenten voor de transitieopgave.
 • Kun je met een agrarisch ondernemer een open verkenning uitvoeren met het oog op toekomstbestendig ondernemen, aan de hand van de intrinsieke motivatie en maatschappelijke uitdagingen.
 • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers.
 • Kun je aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio, de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf.

 • Ben je in staat ondernemers te adviseren bij het maken van een transitieplan.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Begeleiding

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, gebaseerd op best practices en inzichten uit literatuur/onderzoek.

Tijdens de cursus wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik.

Dit traject omvat naast klassikale bijeenkomsten en excursies ook individuele begeleiding en coaching.

Studiebelasting

De studielast varieert per persoon. Alle indicaties die wij hieronder doen zijn afhankelijk van reeds aanwezige voorkennis en/of vooropleiding.

Naast de bijeenkomsten dien je:

 • Literatuur te bestuderen ( +/- 2 uur per dagdeel)

Examen doen is niet verplicht. Indien je wel examen wil doen dan komt daar bij:

 • Studeren voor het examen zowel schriftelijk als mondeling
 • Het maken van een praktijkopdracht (+/- 16 uur)

Wil je weten of de opleiding bij je past? Volg het webinar dat we enkele maken per jaar organiseren of wat je kunt terugkijken.

Om volledige informatie te geven over de opleiding wordt na inschrijving en voorafgaand aan de start een webinar georganiseerd. In dit webinar gaan we inhoudelijk in op de opleiding, voor wie het bedoeld is en de verwachte studiebelasting. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Voor wie

De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is bedoeld voor adviseurs in de agrarische sector met een denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau.

De opleiding kan worden opgenomen in het portfolio als voorbereiding voor een assessment voor het BAS-register.

Duur en cursusdata

De cursus bestaat uit 8 dagdelen (inclusief een examendagdeel) van 13.30 21.30 uur en wordt  op meerdere locaties gegeven. Op verzoek van de doelgroep plannen we hiervoor een aantal middagen en een avonddagdeel.

Locatie HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch:
Dag 1: Donderdag 15 september
Dag 2: Donderdag 29 september
Dag 3: Donderdag 13 oktober
Dag 4: Donderdag 20 oktober
Dag 5: Donderdag 17 november (optioneel examen)

Locatie Aeres Hogeschool Dronten

Locatie InHolland

Locatie Van Hall Larenstein

Geef op het inschrijfformulier aan voor welke locatie en datum je wilt inschrijven. het kan zijn dat bij onvoldoende aanmeldingen groepen samengevoegd worden. We brengen je daarvan op de hoogte en we bieden je de mogelijkheid om de cursus te verplaatsen.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvang je een certificaat van de kennisinstellingen.

Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk.

Als adviseur heb je mogelijk de wens om jezelf te registreren in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register.

Toelatingseisen

Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.


Samenwerkingspartners

Samenvatting

Aanvangsdatum
15 september 2022
Duur
4 dagen
Investering
€ 2.500,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 2.500,00
Totaalprijs
€ 2.500,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw

Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een voucher in de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) aanvragen. Met deze voucher (€1.250) kan maximaal 50% van de kosten bekostigd worden.

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor het STAP-Budget.

Deel deze pagina