Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Workshop Sturen op ambitie

Een park met mensen - Workshop Sturen op ambitie

De leefomgeving staat voor complexe uitdagingen: een veranderend klimaat, de bijdrage aan een gezonde samenleving, de verdichting van steden. En waar komen deze ontwikkelingen meer samen dan in de openbare ruimte. Dit is misschien wel de plek bij uitstek waar deze uitdagingen het duidelijkst gemanifesteerd worden. Maar kan ik überhaupt met mijn areaal bijdragen aan mogelijke oplossingen hiervoor? En hoe dan?

Inhoud

Wil je stedelijk groen ecologisch gaan beheren, maar weet je niet hoe je je doelstellingen concreet moet krijgen? Wil je de openbare ruimte van een wijk renoveren, maar worstel je om de ambities van je organisatie hierin mee te nemen? De workshop Sturen op Ambitie geeft je handvatten om ambities concreet te maken en te implementeren.

Je eigen opgave staat tijdens deze workshop centraal. Aan het einde van dit traject kun je deze opgave analyseren op de gestelde ambities, onder andere door gebruik van data. Ook kun je de ambities prioriteren (aan de hand van een vereenvoudigde MKBA) en vertalen in meetbare doelstellingen.

Het eindresultaat is een Programma van Ambities dat een stevig fundament vormt voor je inkooptraject, waarin je deze ambities gaat realiseren.

De workshop is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Kennissessie wat is sturen op ambitie?

Belangrijkste thema’s zijn o.a.:

  • Introductie methodiek sturen op ambitie
  • Bepalen van opgave dmv data-analyse
  • Prioriteren van de opgave door MKB methodiek
  • Stakeholderanalyse

Bijeenkomst 2: Individuele (online) begeleiding op jouw eigen opgave.

Bijeenkomst 3: Gezamenlijke reflectie op de behaalde resultaten en een doorkijk naar implementatie.

Belangrijkste thema’s zijn o.a.:

  • Ophalen resultaten eigen opgave.
  • Plan van aanpak ten behoeve van implementatie en realisatie nieuw beheer.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor professionals in openbare ruimte, betrokken bij het beheer.

Duur

De workshop bestaat uit 2 fysieke bijeenkomsten en 1 online sessie:

Bijeenkomst 1, 20 mei: 9.00 uur tot 16.00 uur bij HAS Hogeschool.

Bijeenkomst 2, 3 juni: online sessie (tijdstip in afstemming met cursisten).

Bijeenkomst 3, 10 juni: 13.00 uur tot 16.00 uur bij HAS Hogeschool.

 

Certificering

Na het afronden van de workshop ontvang je een bewijs van deelname voor de workshop Sturen op ambitie, van HAS Hogeschool.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
3 dagen
Investering
€ 1.495,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.495,00
Totaalprijs
€ 1.495,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze workshop kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Deel deze pagina