Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus bodem: van generalist naar specialist! Een cursus voor adviseurs, handhavers en vergunningverleners die zich willen verdiepen in het onderwerp bodem. Een gezonde bodem is belangrijk. Als adviseur of medewerker van een omgevingsdienst, gemeente of waterschap kun je hier een bijdrage aan leveren. Dan is het van belang dat je weet welke mogelijkheden je hebt. Wil je hiermee aan de slag, dan is deze cursus iets voor jou!

Inhoud

In deze cursus komen onderwerpen als: de basiskenmerken van het bodemsysteem, bodembeleid, Wet bodembestemming, archeologie, genormeerd bodemonderzoek en saneringstechnieken aan de orde. De nadruk wordt gelegd op het beoordelen van een bodemonderzoek.

De cursus is praktijkgericht. In het programma is dan ook aandacht voor specifieke leervragen van de cursisten. Voorafgaand aan de cursus vullen cursisten een intakeformulier in. De antwoorden die cursisten geven, gebruiken we om de cursus nog beter toe te spitsen op de verwachtingen van cursisten. Ook verwachten we dat je zoveel mogelijk zelf casussen inbrengt waaraan gewerkt gaat worden.
Je krijgt les van docenten van HAS Hogeschool. Onze docenten zijn stevig in de praktijk geworteld.
De cursus bestaat uit een basismodule en twee vervolgmodules. Elke module kun je afzonderlijk volgen. Wel adviseren we om goed te kijken of de inhoud uit de eerste module bekend is, omdat in de twee vervolgmodules hierop wordt voortgebouwd. Elke module bestaat steeds uit twee dagen en aan het eind van de eerste dag krijg je een opdracht ter voorbereiding voor de tweede dag mee. Per module bekijken we of er voldoende animo is om hem door te laten gaan.

Voor wie

Deze cursus biedt een goede basis voor medewerkers in milieu-gerelateerde werkomgevingen, zoals omgevingsdiensten en adviesbureaus. Verder is de cursus interessant voor generalisten die zich willen verdiepen/specialiseren op het gebied van bodem. Deze cursus sluit aan bij de activiteiten met betrekking tot het onderwerp bodem, die worden genoemd in het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Duur

Per module 2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur. Tussen de eerste dag en de tweede dag in een module zit minimaal twee weken. (totale cursusduur 6 lesdagen)

Toelatingseisen

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze cursus verwachten wij MBO-4 leer- en werkniveau. De lesstof is op HBO-niveau. Enige relevante werkervaring of voorkennis is een pré.

Certificering

Bij het goed afronden van deze cursus ontvang je een certificaat van HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
6 dagen
Zet de stap!