Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleiding Natuur-inclusief Ondernemen voor Boer en Tuinder

Ben jij boer of tuinder in Brabant en speel je met het idee om ‘door te schakelen’ naar een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een reeds bestaand initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt? Neem dan deel aan de opleiding Natuur-inclusief Ondernemen van HAS Hogeschool, geïnitieerd door de Provincie Noord Brabant.

Het doel van de opleiding is om voor elke ondernemer te komen tot een persoonlijk uitgewerkt om(door)schakelplan ten aanzien van natuur-inclusief ondernemen.

Inhoud

Tijdens de lesdagen vullen we de aanwezige kennis van alle ondernemers aan met relevante kennis, recente onderzoeksresultaten en inzichten ten aanzien van de laatste ontwikkelingen. Altijd met als belangrijkste vraag: Wat betekent dit voor jouw eigen bedrijf?

In de vorm van intervisie worden jouw uitdagingen samen met die van de andere cursusdeelnemers geanalyseerd en besproken in elke sessie.

Onderwerpen die in deze plenaire sessies aan bod komen:

 • Ondernemer en bedrijf
  Jouw eigen kernwaarden en motivatie voor om(door)schakeling naar een (meer) natuur-inclusieve bedrijfsvoering in relatie tot de maatschappelijke vraagstukken die spelen.
   
 • Markt en consument
  Als je weet waar de markt en consumenten behoefte aan hebben, kun je hier jouw bedrijfsvoering op aanpassen; Wat is de onderscheidende of toegevoegde waarde die jij als ondernemers wilt/kunt bieden, met jouw specifieke aanpak?

 • Waarde van Natuur
  Om invulling te kunnen geven aan jouw strategie moet je technisch onderbouwde keuzes kunnen maken; Je belofte moet je kunnen waarmaken! Tijdens de lessen wordt inzichtelijk welke veranderingen noodzakelijk zijn voor jouw eigen organisatie om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.

 • Economie
  Je verkrijgt inzicht in de economische haalbaarheid van jouw natuur-inclusieve omschakeling, de kostenstructuur en inkomstenstroom van jouw beoogde bedrijfsmodel.

Met behulp van alle kennis en uitwerkingen van de voorgaande sessies werkt iedere ondernemer zijn om(door) schakelplan overzichtelijk uit.

Docenten

De opleiding wordt interactief geleid door Erwin Bouwmans (HAS Hogeschool) in samenwerking met Frederiek van Lienen (Biodiversity in Business) en de Ondernemerscoaches van de Provincie Brabant.

Voor wie?

De opleiding is beschikbaar voor elke primaire ondernemer in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant met het idee om- of door te schakelen naar een meer Natuur-inclusieve bedrijfsvoering.

Wil je deelnemen aan de opleiding schrijf je dan zo snel mogelijk in via www.has.nl, het aantal beschikbare plekken is beperkt. Na inschrijving wordt je aanvraag beoordeeld op mogelijkheid tot deelname.

Duur

De opleiding start op 20 november 2020, elke 2 weken vindt er een bijeenkomst plaats.

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast vragen we tijd voor voorbereiding van de lesdagen en het uitwerken van de opdrachten.
Lesdata zijn:

- 20 november 2020
- 4 december 2020
- 18 december 2020
- 8 januari 2021
- 22 januari 2021
- 5 februari 2021
- 26 februari 2021
- 12 maart 2021

HAS Bedrijfsopleidingen is erop gericht om zo efficiënt mogelijk met jouw tijd om te gaan. We zorgen ervoor dat werk en studie waar mogelijk samen vallen door opdrachten direct te verbinden aan de beroepspraktijk.

Locatie

De lesdagen vinden plaats bij HAS Hogeschool of bij een agrarische onderneming in jouw regio.


Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door:


De opleiding wordt geleid door HAS Hogeschool in samenwerking met Biodiversity in Business en de ondernemerscoaches van de Provincie Brabant.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
4 maanden

De opleiding wordt gefinancierd door de Provincie Noord Brabant waardoor er van deelnemers geen financiële bijdrage nodig is en de deelnemers dus kosteloos kunnen deelnemen. We verwachten vanzelfsprekend wel dat je jouw tijd investeert en je optimaal inzet tijdens de opleiding. We hanteren een aanwezigheidseis van minimaal 80%. Als daar niet aan wordt voldaan wordt een tegemoetkoming in de cursuskosten gevorderd.