Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.  De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector
 • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Opzet van de cursus

Online modules

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de masterclass stikstof in de landbouw.
Bekijk onze pagina Masterclass stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.
 

Online bijeenkomsten

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats . Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Data

In verband met Corona zijn alle bijeenkomsten digitaal. De online bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Cursus verzorgt door docenten van HAS Hogeschool:

 • 9 en 23 sept, 7 en 14 oktober
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 –16.00

Cursus verzorgt door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 7 en 21 september, 5 en 12 oktober
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00

Cursus verzorgt door docenten van Van Hall Larenstein:

 • 31 augustus, 14 en 28 september, 5 oktober
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00

Cursus verzorgt door docenten van Wageningen University & Research:

 • 2, 16 en 30 september, 7 oktober
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00

Zodra het mogelijk is om de bijeenkomsten weer fysiek te organiseren, ontvang je van ons een bericht.

Praktisch

Financiering: € 800,- (excl. btw)
Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken.

Voor Wie

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
31 augustus 2021
02 september 2021
07 september 2021
09 september 2021
Duur
4 dagen
Investering
€ 800,00
excl. 21% BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 800,00
Totaalprijs
€ 800,00
excl. 21% BTW
btw-prijs
€ 168,00
Totaalprijs
€ 968,00
incl. BTW

Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl