Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Tractor in het veld - Foto Twan Wiersman

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden (met name praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen) voor het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus richt zich op praktische handvaten en verdienmodellen voor het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector en van andere sectoren
 • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing in het eigen bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Opzet van de cursus

Online modules

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat je deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd hebt.

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de masterclass stikstof in de landbouw.
Bekijk onze pagina Masterclass stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.
 

Online bijeenkomsten

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats in groepjes van maximaal acht cursisten onder leiding van docenten. Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf. Je kiest 3 van de 4 inhoudelijke onderwerpen. De vierde bijeenkomst gaat over verdienmodellen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en de voorbereidende opdracht heeft gemaakt. Hierbij moet je denken aan het vooraf aanleveren van jouw vraagstuk(ken) zodat we in de bijeenkomst met jouw eigen casus aan de slag kunnen gaan.

Data

In verband met Corona zijn alle bijeenkomsten digitaal. De online bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Cursus verzorgt door docenten van HAS Hogeschool:

 • 16 mrt, 30 mrt, 6 april, 13 apr
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 –16.00


Cursus verzorgt door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 18 maart, 1 apr, 8 april, 15 apr
  Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00

 

Praktisch

Financiering: € 800,- (excl. btw)
Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl

Voor Wie

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
16 maart 2021
Duur
4 dagen
Investering
€ 800,00
excl. 21% BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 800,00
Totaalprijs
€ 800,00
excl. 21% BTW
BTW-prijs
€ 168,00
Totaalprijs
€ 968,00
incl. BTW

Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. De voucher is aan te vragen via rvo.nl