Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Workshop Sturen op ambitie

De leefomgeving staat voor complexe uitdagingen: een veranderend klimaat, de bijdrage aan een gezonde samenleving, de verdichting van steden. En waar komen deze ontwikkelingen meer samen dan in de openbare ruimte. Dit is misschien wel de plek bij uitstek waar deze uitdagingen het duidelijkst gemanifesteerd worden. Maar kan ik überhaupt met mijn areaal bijdragen aan mogelijke oplossingen hiervoor? En hoe dan?

Inhoud

De openbare ruimte kan een pallet aan oplossingen bieden, maar welke investering in het beheer rendeert het meest? Want juist het beheer van de openbare ruimte biedt hier ontzettend veel kansen voor. Dat betekent echter wel dat we op een andere manier naar het beheer moeten kijken. Wat zijn de opgaven waar ik een bijdrage aan moet leveren? Hoe prioriteer ik die? Hoe bepaal ik welke maatregel het meest rendement oplevert en hoe betrek ik de verschillende stakeholders?

HAS Hogeschool heeft samen met partners uit het werkveld een methode ontwikkeld om door het beheer, optimaal rendement uit jouw areaal te halen. In deze workshop ga je stapsgewijs met jouw eigen casus aan de slag, maar je bent tevens sparringpartner voor mede cursisten. De kracht van dit traject zit mede in het gezamenlijk leren en elkaar uitdagen.

De workshop is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Kennissessie wat is sturen op ambitie?

Belangrijkste thema’s zijn o.a.:

  • Introductie methodiek sturen op ambitie
  • Bepalen van opgave dmv data-analyse
  • Prioriteren van de opgave door MKB methodiek
  • Stakeholderanalyse

Bijeenkomst 2: Individuele (online) begeleiding op jouw eigen opgave.

Bijeenkomst 3: Gezamenlijke reflectie op de behaalde resultaten en een doorkijk naar implementatie.

Belangrijkste thema’s zijn o.a.:

  • Ophalen resultaten eigen opgave.
  • Plan van aanpak ten behoeve van implementatie en realisatie nieuw beheer.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor professionals in openbare ruimte, betrokken bij het beheer.

Duur

De workshop bestaat uit 2 fysieke bijeenkomsten en 1 online sessie:

Bijeenkomst 1: 9.00 uur tot 16.00 uur bij HAS Hogeschool.

Bijeenkomst 2: online sessie (tijdstip in afstemming met cursisten).

Bijeenkomst 3: 13.00 uur tot 16.00 uur bij HAS Hogeschool.

 

Certificering

Na het afronden van de workshop ontvang je een bewijs van deelname voor de workshop Sturen op ambitie, van HAS Hogeschool.

Samenvatting

Aanvangsdatum
20 mei 2021
Duur
3 dagen
Investering
€ 1.495,00
excl. 21% BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.495,00
Totaalprijs
€ 1.495,00
excl. 21% BTW
BTW-prijs
€ 313,95
Totaalprijs
€ 1.808,95
incl. BTW