Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Webinar - Beter begrijpen hoe we landbouwbodems duurzaam kunnen beheren - College 21

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Onderzoek
  2. Dossier
  3. Webinar - Beter begrijpen hoe we landbouwbodems duurzaam kunnen beheren - College 21

College 21 in de collegereeks 'What About Soil' heeft als thema: 'Beter begrijpen hoe we landbouwbodems duurzaam kunnen beheren'.

Duurzaam bodembeheer leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid voor de landbouw en levert de samenleving duurzamer geteeld voedsel, een betere waterkwaliteit en grotere waterbuffering, een grotere biodiversiteit en draagt bij aan de klimaatopgave (1,5 megaton extra CO2-reductie door slim landgebruik). Steeds meer akkerbouwers en melkveehouders zijn actief bezig met het verbeteren van hun bodembeheer.

Sprekers

Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) - 'Geven we de bodem voldoende speelruimte?'

De laatste tijd is er veel te doen over bodem. De een stelt dat landbouwbodems zombiebodems zijn en de ander geeft aan dat landbouwgrond juist boordevol leven zit. Dan wordt ook gesteld dat het niet goed gaat met de bodem, terwijl de landbouwopbrengsten juist huizenhoog zijn. Heeft de een of de ander gelijk, of is er sprake van een paradox?

Deze vragen bespreekt Wim van der Putten in zijn verhaal en hij komt daarbij toe aan de vraag: geven we de bodem voldoende speelruimte? Kunnen we de bodem zien als een speelplaats voor het bodemleven, dat en passant de ecosysteemdiensten levert waar wij zo van afhankelijk zijn: voedingsstoffen voor planten, structuur en watervasthoudend vermogen, tegengaan van klimaatverandering en onderdrukking van ziekten en plagen. Bestaan bodems die alles kunnen, of zijn er juist trade-offs? Hoe komen we tot multifunctionele bodems?

Wim geeft in zijn betoog aan  dat we het bodemleven ruim baan moeten geven om te voorkomen dat we al het werk zelf moeten doen. Maar daar zitten wel consequenties aan, zoals wellicht minder gewasopbrengst. Genoeg punten voor een levendige discussie na afloop!

Over Wim van der Putten

Wim van der Putten is hoofd van de Afdeling Terrestrische Ecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen en special professor functionele biodiversiteit aan de Wageningen Universiteit & research (WUR). Hij onderzoekt het leven in de bodem in de natuur en hoopt daarbij nieuwe principes te vinden die kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van duurzame landbouw. Hij is medeoprichter en was de eerste voorzitter van het Centrum voor Bodemecologie, een samenwerkingsverband van het NIOO-KNAW en WUR. Hij is lid van de Assembly van de EU-Mission Board Soil Health and Food en hij is ook mede-oprichter van de Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI). Momenteel is hij ook lid van de Kerngroep van het Onder Het Maaiveldproject van IUCN, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en WPR.

Bekijk de presentatie

Lyanne de Haan en Bertran de Kock van HAS Hogeschool en ondernemer Joost van de Oever - 'Project Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Duurzaam Bodembeheer'

Binnen het project 'Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Duurzaam Bodembeheer' zijn we als HAS Hogeschool aan de slag gegaan met 9 ondernemers uit Limburg en Noord-Brabant rondom duurzaam bodembeheer. Het doel van dit project is om de ondernemer bij te staan in het maken van de juiste keuzes, o.a. over organisch stofbeheer, bemesting, grondbewerking, gewasbescherming, bouwplan en waterhuishouding.

Het onderzoek richt zich op het opstellen van adviezen (handelingsperspectief) met een integrale benadering van duurzaam bodembeheer, die leiden tot een klimaatbestendig teeltsysteem dat tegemoet komt aan de ecosysteemdiensten voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging. De resultaten en kennis die we de afgelopen 2 jaar hebben opgedaan met de ondernemers worden tijdens What About Soil gepresenteerd.

Over Lyanne de Haan en Bertran de Kock

De praktische uitvoering van dit project ligt bij Lyanne de Haan en Bertran de Kock. Beide afgestudeerd biologen en junior onderzoekers binnen het lectoraat “Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem”. Zij zullen u meenemen in de resultaten en kennis die de afgelopen 2 jaar zijn opgedaan.

Bekijk de presentatie

Over Joost van de Oever

Joost van den Oever is een van de ondernemers die deelneemt aan dit project. Hij is milieu- en kwaliteitscoördinator en mede-eigenaar van boomkwekerij M. van den Oever. Binnen dit bedrijf zijn ze al langer actief met de bodem bezig. In zijn presentatie gaat Joost verder in op zijn ervaringen met duurzaam bodembeheer en op de invloed die het project daarop gehad heeft.

Bekijk de presentatie

Kijk het webinar terug

What about Soil - College 21

Deel deze pagina