Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Bedrijven denken mee over opzet en invulling Datalab AgriFood

Personen die luisteren naar een presentatie
  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas
  3. DataLab AgriFood
  4. Actualiteit
  5. Bedrijven denken mee over opzet en invulling Datalab AgriFood

Op dinsdag 15 mei kwamen ongeveer 45 vertegenwoordigers van bedrijven uit ict- en agrifoodsector bijeen om samen met specialisten uit het onderwijs na te denken over de opzet en invulling van een ‘Datalab AgriFood’. Dit initiatief van Grow Campus partners HAS Hogeschool en Avans Hogeschool is gericht op de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn rondom data in agrifood. Parallel hieraan wordt een experimenteer- en leeromgeving gekoppeld, waar bedrijven terecht kunnen met hun vragen.

Uit een haalbaarheidsstudie van ERAC blijkt een duidelijke relevantie in de markt, zowel in agrifood, ict als onderwijs. Huub Smulders, die de business case onderzocht, licht toe: “De vragen zijn zeer divers: van nauwelijks kennis en ervaring op het gebied van data, onduidelijkheid over het delen én combineren van data en de bijdrage van data aan het business model en in de keten. Het gebrek aan kennis om deze data goed te interpreteren en hier iets nuttigs mee te doen, viel mij het meeste op bij het ontwikkelen van de business case. Dat is simpelweg een cri-de-coeur aan het onderwijs.”

Cross overs

Samenwerken met branchevreemde partners leidt tot nieuwe inzichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de instellingen op de Grow Campus ervoor kiezen om het Datalab samen op te zetten. “Juist in de cross overs tussen ICT, data science en kennis van de agrofoodsector, zit de grote meerwaarde,” stelt Theo Thewessen, lector Location Intelligence bij HAS Hogeschool en mede initiatiefnemer van het lab. “door de kennis toe te passen op bedrijfsvraagstukken, wordt dataficatie direct in de praktijk gebracht.”

Kennis in bedrijfscontext

Ook André Gehring, Academiedirecteur Industrie & Informatica bij Avans Hogeschool, ziet veel kansen in de samenwerking. “Dit is bij uitstek een omgeving waarin studenten (Technische) Informatica, Communication en Multimedia, elektrotechniek hun kennis in een bedrijfscontext kunnen toepassen. Bijvoorbeeld door testbare proto’s te ontwikkelen. Ook kunnen we dit koppelen aan onze minor Meaningful Data Design en inbedden in ons TECH-lab.”

Voortrekkersrol

De op de bijeenkomst aanwezige ict-ers en data experts waren onder de indruk: “Agrifood is een afgebakende sector, waarin de ontwikkelingen heel snel kunnen gaan. De aanwezige bedrijven hier zijn al veel verder dan de gemiddelde mkb’er. Ze zouden een voortrekkersrol kunnen spelen.” Ook de agrifood ondernemers zagen kansen, maar waren ook kritisch: “Het woordje ’open’ is bij data eerder een drempel dan en versneller,” was een opmerking die meerdere bedrijven beaamden. En: “Eigenaarschap en regie zijn cruciaal om de ontwikkeling in eigen handen te houden.”

Data donderdagen

De bijeenkomst bevestigde Gehring en Thewessen dat zij met het initiatief op het juiste spoor zitten. Terwijl er samen met het bedrijfsleven hard wordt gewerkt aan de architectuur van het lab, leren de ict’ers van Avans en agrifoodkenners van de HAS elkaar beter kennen op de zogenaamde ‘Data Donderdagen’. Deze bijeenkomsten waarin de laatste trends en ontwikkelingen worden gedeeld, zullen in de toekomst ook worden georganiseerd voor een breder publiek.

Deel deze pagina