Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

‘Connecting the dots’: de rol van data science in de transitie van AgriFood

profiel foto Jakob de Vlieg
  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas
  3. DataLab AgriFood
  4. Actualiteit
  5. ‘Connecting the dots’: de rol van data science in de transitie van AgriFood

Interview met Prof. Dr. Jakob de Vlieg voor DataLab AgriFood

De komende decennia zullen de ogen van de wereld gericht zijn op de agrifoodsector. Want één ding is zeker: het huidige systeem van produceren, verwerken en verhandelen van voedsel is over zijn houdbaarheidsdatum heen. Om de groeiende wereldbevolking van duurzaam van voedsel te blijven voorzien, moet er snel iets veranderen. Technologie en data spelen een cruciale rol in deze essentiële systeemverandering. Een gesprek met Prof. Jakob de Vlieg, hoogleraar Toegepaste Datascience aan de TU/e (en JADS) en als lead AgriFoodTech verbonden aan DataLab AgriFood.

“Technologische ontwikkelingen, met data science in hun kielzog, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de sector,” aldus de Vlieg. Zelf verliet hij niet zo lang geleden de wereld van de farmacie voor de agrifoodsector. De reden? “Vanwege de grote uitdagingen waar de sector voor staat. Vanwege de urgentie. Niet voor niets heeft het World Economic Forum AgriFoodTech voor de komende jaren tot topprioriteit benoemd.”

Dubbele waarde

De Vlieg bekijkt de wereld van agrifood bij voorkeur vanuit een breed perspectief. Dat kleurt ook zijn kijk op de rol van data: “Data in de agrifoodsector vertegenwoordigen eigenlijk een dubbele waarde. Op bedrijfsniveau, waar ze helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. En op ketenniveau, waar ze overkoepelende inzichten en nieuwe waarde kunnen creëren. Die laatste vormen uiteindelijk de bouwstenen voor het proces van heroriëntatie en transformatie.” Werelden bij elkaar brengen die tot voor kort gescheiden van elkaar opereerden, de Vlieg heeft het vaker gezien in andere sectoren. “Het proces van ‘Connecting the dots,’ zoals Steve Jobs het ooit noemde, brengt automatisch kansen met zich mee. Kansen voor bestaande spelers, maar ook voor nieuwe toetreders. Digitalisering en data science zijn katalysatoren in dit proces en maken feitelijk ketenintegratie en ‘connecting the dots’ mogelijk.”

Infrastructuur ontbreekt

Kansen dus, maar zijn er ook barrières? De belangrijkste zit volgens de Vlieg al in de basis: “Binnen de agrifoodsector ontbreekt nog steeds een geïntegreerde infrastructuur om op professionele wijze met data science aan de slag te gaan. Hiermee bedoel ik een digitale omgeving waarbinnen data vertrouwelijk gedeeld en geraadpleegd kunnen worden en complexe data effectief kunnen worden omgezet in waarde door bijvoorbeeld het gebruik van A.I. (Artificial Intelligence, red.). Anders gezegd: we hebben wel hypotheses, maar nog onvoldoende toegang tot een digitaal datalab met de juiste digitale instrumenten om ze te toetsen. Lastig is ook de versnippering in agrifood. Er zijn ontzettend veel initiatieven en partijen op verschillende plaatsen in het land, waardoor duplicaties ontstaan. Tenslotte zijn resources en talent schaars. Meer leiderschap en vooral ook inhoudelijke regie zijn nodig om de krachten te bundelen. Dit is cruciaal als we internationaal van betekenis willen te blijven.”

Samenwerking

Waarom is hij betrokken bij DataLab AgriFood? De Vlieg: “Samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden en van verschillende niveaus, daar geloof ik heilig in. Frans Huijbregts van de Huijbregts groep vertelde me eens over hun onderzoek naar het inzetten van een drone voor het inspecteren van silo’s met teamleden uit het WO, HBO en MBO. Vanwege de turbulentie in de silo lukte het niet om de drone stabiel te laten vliegen De WO-er ging aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe mathematische modellen, de HBO-er voerde complexe experimenten uit met de drone, maar het mocht allemaal niet helpen. Totdat de MBO-er voorstelde om een veel kleinere drone in te zetten. Dit bleek de oplossing voor het probleem.”

Uitdagingen van de toekomst

Zo zijn er in de agrifoodsector talloze vraagstukken die om een interidisciplinaire aanpak vragen. Een data scientist kan geen gegevens interpreteren zonder kennis van de sector. Agro-ondernemers zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van technologie en data voor hun bedrijf. Dialoog en het stellen van de juiste vraag zijn voorwaarden voor succes. Aan het onderwijs de schone taak om de student van nu de juiste bagage mee te geven voor de agrifoodtech uitdagingen van de toekomst. De Vlieg: “Bij het JADS wordt nu de master track voor AgriFood & A.I verder opgetuigd, waarin het leggen van creatieve verbindingen tussen data science en het agrifood domein, ofwel ‘connecting data and minds’, een cruciaal uitgangspunt is. De agrifoodsector is voor data scientists een vaak onbekend, maar tevens interessant toepassingsgebied met complexe data uitdagingen. De belangstelling is dit jaar groot.”

Deel deze pagina