Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview met projectleider Datalab AgriFood Marien de Bakker

Tablet vol met data bij teelt met daaronder logo's initiatief nemers Datalab
  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas
  3. DataLab AgriFood
  4. Actualiteit
  5. Interview met projectleider Datalab AgriFood Marien de Bakker

Datalab AgriFood is een samenwerking tussen het Koning Willem I College, HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, JADS (Jheronimus Academy of Data Science), KPN, ATOS Nederland, Farmhack en Koninklijke Fruitmasters. Het behelst de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn rondom data in agrifood, met daaraan gekoppeld een experimenteeromgeving voor bedrijven. Sinds oktober is Marien de Bakker aangesteld als projectleider.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het project is onderwijsinnovatie, die moet leiden tot een betere afstemming op en met het werkveld. Het Datalab partnership bestaat uit kennisinstellingen die gezamenlijk een doorlopende leerlijn (MBO-HBO-WO) ontwikkelen. Hierin creëren zij innovatieve onderwijsvormen met methodieken zoals masterclass expedities, flipping the classroom en superhackathons. In een laagdrempelige praktijkomgeving komen studenten, docenten, lectoren en bedrijven samen om met relevante casuïstiek te experimenteren.

Data en sectorkennis

Marien de Bakker die tevens docent is bij de opleiding Geo Media & Design van HAS Hogeschool had tijdens zijn studie Fysische Geografie al belangstelling voor data. “Data is eigenlijk niets waard als je niet weet hoe je deze moet interpreteren. Daarom is de samenwerking tussen datascientists en agrofoodspecialisten in dit project zo belangrijk. Pas als we data en sectorkennis bij elkaar brengen, ontstaat de informatie die je nodig hebt voor besluiten.”

Kick-off

Op 17 december organiseert Marien een Kick-off bijeenkomst. Deze is bedoeld voor de partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. Aan hen de taak om de doelen en prioriteiten uit het projectplan verder aan te scherpen en uit te werken. “De rode draad in het project bestaat uit drie werkpakketten,” licht hij toe. “Dat zijn de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn, het uitvoeren van projecten in samenwerking met het bedrijfsleven en de opzet van het fysieke en virtuele lab. Het is van groot belang dat de werkpakketten naadloos op elkaar aansluiten.”

Ondernemersperspectief

In januari gaat het project officieel van start. Het versterken van de relatie tussen agri- & foodkennis en technische vakken zoals robotica, sensortechniek en ict wordt het hoofdthema. “We bekijken die relatie vanuit een ondernemersperspectief,” stelt Marien. “We gaan het wiel dus niet opnieuw uitvinden, maar maken slim gebruik van bestaande kennis en initiatieven. Door de koppeling met de praktijk, verrijken we zowel onderwijs als bedrijfsleven. We gaan resultaatgericht te werk. Hands on, concreet: dat is een werkwijze die bij me past.”

Aanhaken

Het is voor andere partijen, zowel kennisinstellingen, overheid als het bedrijfsleven, nog steeds mogelijk om aan te haken op het project. Marien: “Iedereen die belangstelling heeft, kan met mij contact opnemen. We zijn een community in wording. De kern is er al, maar er is ruimte voor uitbreiding.”

Deel deze pagina