Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Ketensamenwerking met de boer in regie over zijn eigen data

Profiel foto Will Kroot
  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas
  3. DataLab AgriFood
  4. Actualiteit
  5. Ketensamenwerking met de boer in regie over zijn eigen data

Interview met Will Kroot (VAA data works) voor DataLab AgriFood

VAA is een ICT bedrijf dat al meer dan 30 jaar werkt aan datatoepassingen voor de agrarische sector. Op de kantoren in Rosmalen en Zoetermeer werken in totaal 65 mensen: een mix van ict-ers, data scientists en domeinexperts in agrifood. Bij technisch directeur Will Kroot is data altijd de rode draad in zijn loopbaan geweest. Een gesprek met hem over de laatste ontwikkelingen in de sector.

Waar het bij VAA om draait is volgens Will Kroot eenvoudig samen te vatten: “De kern van VAA Data Works, staat voor data laten werken. Bij VAA ontsluiten we data in een keten om deze op verschillende plaatsen te verwaarden. Dat leidt tot innovaties, zowel op bedrijfs- als op ketenniveau.”

Digitale kluis

Kroot is het eens met Jakob de Vlieg dat data op ketenniveau de grootste waarde vertegenwoordigen voor de agrifoodsector. Ook hij ziet dat de infrastructuur hiervoor nog ontbreekt. “Het probleem van veel boeren is dat hun data bij verschillende partijen is opgeslagen, waardoor de data onvoldoende in onderling verband beschikbaar en toepasbaar is. Het delen van data is cruciaal om een keten te kunnen innoveren. Een boer produceert niet alleen maar levert ook de data die bij zijn product hoort en kan zich daarmee onderscheiden. Om dit verwaard te krijgen is het essentieel dat hij de regie kan voeren over zijn data.”

Die gedachte staat aan de basis van FarmVault, een door VAA ontwikkelde digitale kluis waarin boeren hun eigen data kunnen opslaan en beheren. “De data in de kluis kunnen boeren combineren met andere data uit de keten, die waarde toevoegen. De boer bepaalt zelf wie toegang krijgt tot welke data. Mocht hij van gedachten veranderen dan kan hij die toegang ook weer ontzeggen.”

Onderlinge verbondenheid

Op de vraag of boeren al klaar zijn voor deze vorm van digitalisering, antwoordt Kroot: “We snappen dat niet alle boeren dezelfde ambitie, kennis en kunde op het gebied van data hebben, maar met slimme applicaties geven we hen wel de kans om actief in het datavraagstuk te participeren. Een tool als FarmVault helpt daarbij. Het versterkt bovendien de onderlinge verbondenheid in de sector. Boeren hebben elkaars kennis en kunde nodig om tot goede modellen te komen. En elkaars data om een representatief beeld van de sector te kunnen geven.”

Meerwaarde van ketensamenwerking

Kroot is niet voor niets een groot voorstander van meer ketensamenwerking, bij VAA heeft hij de meerwaarde ervan al ervaren in diverse projecten. Zo ontwikkelden ze in opdracht van ZuivelNL een CO2 beslistool voor melkveehouders, waarmee deze het effect van nieuwe maatregelen op hun bedrijf, zoals de introductie van een ander voer, direct op de CO2 footprint kunnen analyseren.

Een ander voorbeeld van een ketenproject is de Mineralenkringloopwijzer van ZuivelNL, waarin data rondom bodem, dier, voer en mest op bedrijfsniveau worden verzameld. “Een analyse van deze data op basis van een rekenmodel, ontwikkeld door de WUR, resulteert in een kringloopbalans per bedrijf. Nu de tool in gebruik is genomen door alle Nederlandse melkveehouders (zo’n 15.500) genereert de kringloopwijzer ook een beeld van de sector op hoofdlijnen.”

Samenwerking met het onderwijs

Om de nieuwe generatie klaar te stomen voor een dataficerende agrifoodsector, is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk. Zij werken al jaren samen met DataLab partners HAS Hogeschool en Avans Hogeschool.

“Voor een afstudeeronderzoek moesten HAS-studenten Geo Media en Design en Dier- en Veehouderij voor ons onderzoeken of AI (Artificial Intelligende red.) ingezet kan worden om het bedrijfsrendement te optimaliseren op basis van een melkproductie voorspelmodel. Zo’n onderzoek heeft eigenlijk alles in zich wat je moet weten, als je aan de slag wilt met data in agrifood. Verzamelen en valideren van data, nadenken over verbanden en het zoeken naar data-science toepassingen aansluitend bij de vraagstelling. De vraag was uiteindelijk te complex om binnen een half jaar te beantwoorden, maar een eerste inzicht in hoe data van meerwaarde kunnen zijn voor agrarische bedrijven hebben we zeker kunnen meegeven.”

Deel deze pagina