Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Eiwittransitie in voeding

foto Plantaardige eiwitten
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Het lectoraat Eiwittransitie in voeding heeft als primair doel bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland met een focus op plantaardige eiwitten, maar kijkt ook breder naar wereldwijde toepasbaarheid.

Vraag naar eiwitten stijgt

Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten in de komende jaren blijven stijgen. Om deze groeiende, meer stedelijke en welvarende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met 70% stijgen tot het jaar 2050. “Het is duidelijk dat aan deze toenemende vraag niet voldaan kan worden met alleen de traditionele eiwitbronnen”, stelt Fred van de Velde. “Momenteel is in Nederland nog 63% van de eiwitten in menselijke voeding van dierlijke oorsprong (o.a. vlees, vis, zuivel) en 37% van plantaardige oorsprong.” Een verhouding van 50:50 wordt algemeen gezien als een meer wenselijke situatie.

Overgang naar alternatieve bronnen

Eiwittransitie is de overgang van traditionele eiwitbronnen, zoals zuivel, vlees en soja, naar alternatieve bronnen, zoals eiwit uit landbouwgewassen, aquacultuur of insecten.

Focus lectoraat

Het lectoraat focust zich op eiwitbronnen uit landbouwgewassen zoals peulvruchten. Enerzijds op het gebruik van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen als ingrediënt voor de voedselindustrie. Anderzijds ligt er een focus op de vraag hoe je als consument minder dierlijk eiwit kunt eten en welke producten we kunnen ontwikkelen om dat te stimuleren.

Waarnemers 2022

Op 1 januari 2022 is het lectoraat een tweede termijn ingegaan. Wegens persoonlijke omstandigheden wordt Fred van de Velde in 2022 waargenomen door Emma Teuling en Renske Janssen, beiden tevens werkzaam bij NIZO.

Over Emma Teuling

Dr. ir. Emma Teuling is levensmiddelentechnologe gespecialiseerd in eiwit uit plantaardige en nieuwe bronnen. Na een hbo-opleiding Voedingsmiddelentechnologie (Van Hall Larenstein) heeft ze een jaar bij NIZO gewerkt aan producten met hoog eiwitgehalte. Ze heeft hierna haar opleiding vervolgd aan de Wageningen University (MSc food technology), gevolgd door een promotieonderzoek in Wageningen gericht op het isoleren en toepassen van functionele eiwitten uit eencellige groene algen en bacteriën voor voedsel en visvoer.

Tijdens haar promotieonderzoek is ze gestart bij Cosun R&D als protein scientist, waar ze zich twee jaar heeft gericht op extractie, isolatie en de functionaliteit van eiwitten uit Cosuns plantaardige bronnen en zijstromen. Sinds 2019 is Emma werkzaam bij NIZO als projectmanager protein technology, waar ze zowel bilaterale projecten als consortia leidt op het gebied van extractie, functionaliteit en toepassing van eiwitten uit plantaardige en microbiële bronnen. Bij de HAS zal Emma de consortiumprojecten GPEC, Biopurification en Flavour & Texture leiden.

Over Renske Janssen

Dr. Ir. Renske Janssen is projectmanager protein technology bij NIZO. Hierin focust ze zich op plantaardige en alternatieve eiwitbronnen voor zowel ingrediëntontwikkeling als in productontwikkeling op lab- en pilotschaal. Ze leidt bilaterale projecten voor klanten en consortiumprojecten zoals Sustainable Plant Fractionation. Haar achtergrond is een bachelor en master in levensmiddelentechnologie van de Wageningen University met een specialisatie in ingrediëntfunctionaliteit.

Tijdens haar promotieonderzoek heeft ze onderzoek gedaan naar eiwitextractie, functionaliteit en enzymatische bruinkleuring van insecteneiwitten binnen de groepen Food Quality & Design en Food Chemistry aan de Wageningen University. Bij de HAS zal Renske de consortiumprojecten CHIEF, Astringency, Plant-Based Cheese en Sustainable Plant Fractionation leiden.

Waarnemend lector Eiwittransitie in voeding

Dr. ir. Emma Teuling

Projectmanager protein technology bij NIZO


E: Emma.Teuling@nizo.com

T: +316 21954446

Waarnemend lector Eiwittransitie in voeding

Dr. Ir. Renske Janssen

Projectmanager protein technology bij NIZO


E: Renske.Janssen@nizo.com

T: +316 52875245

Deel deze pagina