Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten Lectoraat 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem'

Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: duurzaam bodembeheer

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Looptijd: 30-11-2019 tot 1-12-2021

Dit project is bedoeld om ondernemers in de landbouw en open teelt (melkveehouders, akkerbouwers, fruittelers, boomkwekers, volle grond groentetelers) te adviseren over duurzaam bodembeheer.

Welke keuzes zijn juist als het gaat om een klimaatbestendig teeltsysteem dat bijdraagt aan de ecosysteemdiensten voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging?

In dit project werkt het lectoraat samen met 3 andere groene hogescholen (Aeres, InHolland en Van Hall Larenstein), de WUR én de volgende Brabantse en Limburgse bedrijven en organisaties: ROBA laboratorium, Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Agro Proeftuinen de Peel. Samen met deze partners worden 10 ondernemers geselecteerd: voor elke sector één ondernemer in Brabant en één in Limburg.  Met elkaar werken we aan nieuwe kennis en inzichten in beslissingsondersteunende tools en teeltmaatregelen voor duurzaam bodembeheer, toepassing hiervan in de praktijk en inbedding in het onderwijs aan young professionals.

Bright 52

Bright 52 betreft een samenwerking tussen 5 tuinbouwsectoren: asperge, aardbei, blauwe bes, champignon en boomteelt. Het zijn de 5 sectoren die typerend zijn voor de regio Zuid Oost Nederland. Vanuit de sectoren is er sterke wens om te innoveren om zo de positie te behouden dan wel de voorsprong te vergroten.

In het najaar van 2018 is, na voorstel van de samenwerkende partijen, door Provincie Limburg de opdracht aan Compas Agro gegeven om de samenwerking naar innovatie verder uit te werken naar een structuur waarmee gezamenlijke innovatie gerealiseerd en gecontinueerd kan worden, alsook daarbij inhoudelijk te werken naar een gezamenlijke innovatie agenda.

HAS Hogeschool vindt via het lectoraat “Een gezonde plant op een vitale, duurzame bodem” aansluiting bij de activiteiten van Bright 52. Tevens levert lector Judith van de Mortel een bijdrage aan activiteiten voor de stuurgroep.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de site van Bright 5  en/of abonneer je op de nieuwsbrief.

Deel deze pagina