Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten Innovatief Ondernemen met Natuur

tekening natuur

Aan de volgende projecten werkt het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur:

 • Project Voedselbos 
  Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat “Innovatief Ondernemen met Natuur” aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten.
  Lees meer over Project Voedselbos

 • Deltaplan Biodiversiteit
  Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakt zich sterk voor een systemische aanpak in het herstellen van de biodiversiteit. 
  Dit is een uniek netwerk van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en overheden.
  Lees meer over Deltaplan Biodiversiteit

 • Natuurinclusieve landbouw
  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.
  Lees meer over Natuurinclusieve landbouw

 • Klimaatrobuuste landbouw
  De afgelopen jaren hebben we vanuit het lectoraat veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kan meenemen. Zo hebben we onderzoeken gedaan in de kassen naar de teeltwijze van natte gewassen zoals lisdodde, riet, cranberries en mattenbies. We hebben van deze gewassen verdienmodellen doorgerekend, wat zou het voor een agrariër betekenen als een agrariër overstapt op een teeltwijze passender bij het natter wordende perceel? Daarnaast is er onderzoek gedaan hoe klimaatrobuuste beeklandschappen eruit kunnen komen te zien, waar kan je welke teelt plaatsen en wat betekent dit voor de ecologie? HAS Hogeschool zal het onderzoek naar klimaatrobuuste landbouw in (beek)landschappen voortzetten de komende jaren.
  Lees meer over Klimaatrobuuste landbouw

Lector

Daan Groot MSc BSc

Lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw


E: D.Groot@has.nl

T: +316 38248897

Portret Lector Daan Groot

Deel deze pagina