Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Kenniskringlid Paulo van Breugel

Foto vlinder en bij op takje lavendel

Paulo van Breugel is docentonderzoeker bij HAS Hogeschool en is kenniskringlid van het lectoraat Innovatieve Biomonitoring. Hier combineert hij zijn expertise op het gebied van ruimtelijke data, analyse & modellering, landschapsecologie en biogeografie met de toepassing van innovatieve technieken voor monitoring, zoals eDNA, automatische beeldherkenning en remote sensing.

Paulo heeft een brede belangstelling in landschapsecologie, biodiversiteit, biogeografie en duurzaam natuurbeheer. Hij richt zich daarbij op het gebruik van ruimtelijke data-analysemethoden en technieken voor het genereren van beleidsrelevante kennis voor natuur- en landschapsbeheer.

Onderzoekslijnen

 • Biodiversiteit in de stad
  Er is een toenemende belangstelling voor de verbetering van de biodiversiteit in de stad. Een van de uitdagingen hierbij is het meten en monitoren van de effecten van maatregelen zoals vergroening op de biodiversiteit in de stad. Paulo is binnen het lectoraat Innovatieve Biomonitoring verantwoordelijk voor de onderzoekslijn gericht op de monitoring van biodiversiteit in de stad.

 • Ruimtelijke patronen en processen
  Een belangrijke vraag bij het opzetten van een monitoringsplan  is waar en hoe (innovatieve) monitoringstechnieken effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. Daarbij spelen vragen rondom representativiteit, detectiesucces maar ook inzetbaarheid, kosten en benodigde expertise een rol. Paulo richt zich daarbij op de vraag hoe ruimtelijke informatie (remote sensing, GIS) hier een bijdragen aan kan leveren, inclusief de interpretatie en evaluatie van de hierbij ingewonnen data. Hierbij kan ook gedacht worden aan het slim combinatie van nieuwe en bestaande technieken, data & indicatoren.

 • ‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’
  De HAS is een van de partners in het door NWA gefinancierde project ‘Save the tiger! Save the grasslands! Save the water!’. Het project richt zich op de ontwikkeling van richtlijnen voor duurzaam landschapsbeheer ten behoeve van de tijgerpopulatie en lokale bevolking in het Terai Arc Landschap (TAL) in India en Nepal. De HAS richt zich daarbij op het ontwikkelen van methoden om de ecohydrologische kenmerken van de TAL-regio in kaart te brengen en om de ontwikkelingen van vegetatie en wildleven in het gebied te monitoren.  Daarbij zal gekeken worden naar het slim combineren van innovatieve biomonitoringstechnieken, remote sensing en ruimtelijke analyses. Lees meer over het project

Kenniskringlid

Paulo van Breugel

Docentonderzoeker opleiding Applied Geo-Information Science


E: p.vanbreugel@has.nl

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 14: Leven in het water
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Deel deze pagina