Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen werkt onder meer aan deze projecten:

Biodiversiteit in lisdodde teelten

Vierdejaars studenten Toegepaste biologie hebben onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Studenten hebben hiervoor verschillende soortengroepen geïnventariseerd in het voorjaar en zomer van 2021. Uit deze inventarisatie is gebleken dat lisdodde teelten de biodiversiteit in het gebied als geheel vergroten. De grootste biodiversiteit werd waargenomen op de terrestrische meetlocaties (referentie/natuurgebied en landbouwgebied). Maar de soorten in een lisdoddeveld voegen als geheel wat toe aan het ecosysteem. Bekijk het rapport

Klimaatrobuuste landschappen

De beeklandschappen in Nederland zijn onderhevig aan verdroging. Dit heeft nadelig effecten voor natuur en landbouw. Studenten Management van de Leefomgeving en Toegepaste biologie hebben onderzocht hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kon worden en wat dit betekent voor ecosysteem diensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten. De conclusie van het ontwerpend onderzoek is dat een klimaatrobuust landschap haalbaar is, maar dat dit grote impact heeft op het huidige gebruik. De ideeën van de studenten kunnen gebruikt worden als inspiratie voor opgaven rondom landelijk gebied van gemeentes. Bekijk het rapport

Actueel

  • Studenten onderzoeken klimaatadaptatie in Brabant in reeks afstudeeropdrachten

    Klimaatadaptatie in Brabant brengt verschillende uitdagingen met zich mee op het gebied van onder meer natuur, water, biodiversiteit en landbouw. Provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool bundelden hun krachten en onderzoeken deze uitdagingen in een succesvolle reeks afstudeerprojecten. Inmiddels oud-studenten Vic Lagrouw en Peter van Munnen vielen met hun project zelfs in de prijzen.

    Lees meer

Deel deze pagina