Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoeksprogramma

Koeien in stal

In de veehouderij worden steeds meer technologieën gebruikt om diergedrag, diergezondheid, productie en milieubelasting continu te monitoren. Doel hiervan is het tijdig opsporen van afwijkingen en het verbeteren van diergezondheid, dierenwelzijn en efficiëntie van de dierlijke productie. Het verwachte resultaat is een verbetering van de duurzaamheid van het systeem.

Het onderzoek binnen het lectoraat vindt plaats op 2 niveaus:

 • Bestaande sensoren voor metingen aan dieren waarbij onderzoek gedaan wordt naar de werkbaarheid, doelmatigheid en bruikbaarheid van de sensoren
 • Ontwikkeling en validatie van sensoren voor metingen aan dieren en analyse van de resultaten met speciale aandacht voor de relatie tussen de sensormetingen en gezondheid en welzijn van de dieren

4 onderzoekslijnen

Er zijn 4 onderzoekslijnen binnen het lectoraat, die gevormd worden door de diersectoren:

 1. Melkvee: onderzoek naar
  1. gezondheid en welzijn, waarbij gekeken wordt naar sensordata van activiteitsmeters, automatische conditiescore en ademanalyses. Er is een specifieke onderzoekslijn ‘hittestress’.
  2. gedrag en sociale interacties, waarbij gekeken wordt naar sensordata van het plaatsbepalingssysteem (looplijnen, rangorde, preferentietesten)


 2. Varkens: onderzoek naar toepassing van data en sensoren in de varkensketen. Hierbij wordt in varkensstallen gekeken naar gedrag en gezondheid van varkens en worden met behulp van sensoren omgevingsfactoren zoals ammoniak, CO2 en tocht gemeten. Ook worden geluidsmetingen gedaan. Doel is om met behulp van sensordata gezondheid en welzijn te monitoren.

 3. Pluimvee: onderzoek naar toepassing van data en sensoren in de pluimveehouderij. Hierbij worden in pluimveestallen gedrag en gezondheid van leghennen en vleeskuikens gescoord en worden omgevingsfactoren zoals strooiselkwaliteit, klimaat en licht gemeten. Daarnaast worden geluidsmetingen gedaan. Ook hier is het doel om met behulp van sensordata gezondheid en welzijn te monitoren.

 4. Gezelschapsdieren en paarden: de onderzoekslijn gezelschapsdieren en paard heeft als doel met behulp van data meer inzicht te geven het leven van gezelschapsdieren en paarden samen met mensen. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier is het mogelijk meer inzicht te krijgen in het functioneren van het dieren. Meer kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van het dier kunnen zorgen voor een beter welzijn van dier. Het welzijn van het dier staat centraal. Gezelschapsdieren en paarden leven in nauwe relatie met mensen,  goed welzijn van de dieren is belangrijk voor een goede relatie met mensen.

Lector

Dr. ir. E. (Lenny) van Erp-van der Kooij

Lector Precision Livestock Farming


E: L.vErp@has.nl

T: +31621600396

Portret Lector Lenny Van Erp
 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 10: Ongelijkheid verminderen
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Actueel