Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten Precision Livestock Farming

Koeien in stal

Dit zijn enkele projecten waar het lectoraat Precision Livestock Farming aan werkt of heeft gewerkt:

Thermografie en kreupelheid bij melkkoeien

In een meerjarenproject onderzoeken we samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s, en kreupelheden bij melkkoeien. We volgen daarbij koeien in de tijd, fotograferen de benen en klauwen met een thermografische camera, en vergelijken de warmtebeelden voordat de koe kreupel is geworden. Tegelijkertijd worden loopscores van de koeien bepaald en gegevens verzameld met behulp van activiteitssensoren en een BCS camera. Doel is om kreupelheden te kunnen voorspellen met behulp van sensordata, waaronder warmtebeelden.

Contactpersoon: Gerben Hofstra g.hofstra@has.nl

Ademlucht en pensgezondheid bij melkkoeien

In een langlopend project bekijken we samen met Courage of het mogelijk is om in uitgeblazen lucht van melkkoeien vluchtige vetzuren, methaan of aceton te bepalen. Deze stoffen zijn geassocieerd met gezondheid en vertering van de koe. Samen met tech-partners werken we aan een sensor en we vergelijken gemeten waardes in ademlucht met zowel activiteitsmetingen met de Nedap sensoren als met handmatige gezondheidsscores. Lees meer over het project op de website van Courage.

Contactpersoon: Liesbeth Dingboom l.dingboom@has.nl

Welzijn en gezondheid bij vleeskuikens: KIEM ‘slimme sensoren voor welzijn vleeskuikens’

Doel van dit project is het monitoren van gezondheid en welzijn met behulp van slimme sensoren in de vleeskuikenstal. Met behulp van sensoren van Intemo meten we onder meer klimaatfactoren en geluid in de directe omgeving van de kuikens, en koppelen dit aan handmatig gescoorde gegevens over welzijn en gezondheid, en management resultaten waaronder groei, voederconversie en slachtgegevens. Het onderzoek vindt plaats in de stallen van Kuijpers Kip, en we werken samen met softwarebedrijf Nippur , FoodInsights en de collega’s van het GreenTech Lab van Fontys Venlo. Lees meer over het project op Pluimveeactueel.

Contactpersoon: Peter Jacobs p.jacobs@has.nl

Gezondheid en klimaat van varkens

In verschillende projecten wordt onderzoek gedaan naar klimaat en gezondheid van vleesvarkens. Eén van de projecten is een samenwerking met Wageningen Livestock Research, PPS ‘Beter klimaat in varkensstallen’, waarbij we kijken naar nieuwe technieken en best practices van het regelen van het klimaat in varkensstallen. Daarnaast werken we samen met Connecting Agri & Food, dit bedrijf verzamelt klimaatgegevens en andere sensordata op varkensbedrijven. In projecten binnen de minor Smart Farming hebben studenten gegevens over waterverbruik en klimaat in de stal geanalyseerd.

Contactpersoon: Peter Jacobs p.jacobs@has.nl

Activiteit en welzijn van assistentiehonden

In verschillende projecten werken we met activiteitsmeters bij honden. In een recent onderzoek keken we naar de beweging van assistentiehonden en huishonden. De honden kregen een bewegingssensor om, de FitBark, waarmee activiteit gedurende 48 uur werd gemeten. Ook werd de body condition score van de honden bepaald.  Lees meer over het project over de website van het Brabants Dagblad.

Contactpersoon: Manon de Kort m.dkort@has.nl

 • Studenten verkennen de Slimme Pluimvee Assistent met Fancom

  Er wordt op dit moment door studenten volop aan gesleuteld: de Slimme Pluimvee Assistent voor vleeskuikenstallen. Hoe de kippenrobot er uiteindelijk uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er over een paar jaar een Slimme Pluimvee Assistent in heel wat stallen rond zal rijden, is wel zeker.

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken effect hondentherapie dementerenden op honden

  18% van de Nederlandse huishoudens heeft een hond, staat in de monitor Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015. Dat is ruim 1,5 miljoen honden. Tegenwoordig worden honden ook steeds vaker in de zorg ingezet, bijvoorbeeld als blindengeleidenhond, als therapievorm voor kinderen met autisme en ook in de zorg voor demente ouderen.

  Lees meer

 • Studenten doen voor Nedap onderzoek naar activiteitsmeters voor koeien

  HAS Hogeschool heeft de afgelopen jaren een aantal beroepsopdrachten uitgevoerd voor Nedap, een Nederlands technologiebedrijf dat elektronische systemen ontwikkelt voor onder meer de veehouderij. Zo werd er onderzoek gedaan naar activiteitsmeters om de poten en hals van koeien. Dergelijk onderzoek valt bij studenten goed in de smaak: zij kunnen data-analyse combineren met letterlijk tussen de koeien in de stal staan.

  Lees meer

Lector

Dr. ir. E. (Lenny) van Erp-van der Kooij

Lector Precision Livestock Farming


E: L.vErp@has.nl

T: +31621600396

Portret Lector Lenny Van Erp
 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 10: Ongelijkheid verminderen
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Actueel