Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

tekening natuur
 • Project Voedselbos 
  Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw geeft hier een vervolg aan.
  Lees meer over Project Voedselbos

 • Project Natuurinclusieve Landbouw
  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen ervan en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.
  Lees meer over het project Natuurinclusieve Landbouw

 • Project Kringlooplandbouw
  Dit onderzoek richt zich op kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een zoektocht voor de vele betrokken actoren. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties van kringlooplandbouw.
  Lees meer over het project Kringlooplandbouw

 • Project Natuurakker
  Het concept Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Studenten van de HAS hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe een akker eruit zou zien met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied en vice versa.
  Lees meer over het project Natuurakker

 • Project Living Lab B7
  De komende jaren participeert HAS Hogeschool in het Living Lab B7 (Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek). De rol van de HAS in dit onderzoeksconsortium is het onderzoeken van maatwerk voor de regio, in andere woorden, praktijkgerichte onderzoeken om de biodiversiteit in de regio te verbeteren.
  Lees meer over het project Living Lab B7

Actueel

Deel deze pagina