Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek.

Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector.

Lectoraten hebben meerdere algemene doelen:
 • versterking van de externe oriëntatie
 • onderwijsvernieuwing
 • professionalisering van docenten
 • versterking van kennisontwikkeling en kenniscirculatie

Lectoraten

 • Lectoraat Design Methoden in Food

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich primair op zinvolle food-innovaties die consumenten bewegen in de richting van duurzaam en gezond eten. Het lectoraat maakt daarbij onder andere gebruik van innovatieve nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen.

  Lees meer

 • Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Het lectoraat Eiwittransitie in voeding heeft als primair doel bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland met een focus op plantaardige eiwitten, maar kijkt ook breder naar wereldwijde toepasbaarheid. Het lectoraat focust zich daarbij vooral op eiwitbronnen uit landbouwgewassen zoals peulvruchten.
  foto Fred van de Velde

  Lees meer

 • Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Het lectoraat werkt nationaal én internationaal.
  Profielfoto Pieter Jelle Beers en Frederike Praasterink

  Lees meer

 • Lectoraat Groene Gezondheid

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft als doelstelling: kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie en de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.
  Portret Herman Peppelenbos

  Lees meer

 • Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.
  Portret Lector Judith Van De Mortel

  Lees meer

 • Lectoraat Healthy Farming

  Het lectoraat Healthy Farming onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. Daarnaast zwengelt het lectoraat de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument aan.
  Profielfoto Joost van den Borne

  Lees meer

 • Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, deze te valideren én verder mee te ontwikkelen. Zo wil het lectoraat bijdragen aan het beschermen en behouden van onze biodiversiteit.
  foto Margje Voeten

  Lees meer

 • Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap.

  Lees meer

 • Lectoraat Precision livestock farming

  Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en het preciezer kunnen sturen van de bedrijfsvoering met behulp van data. Het lectoraat laat zich daarbij inspireren door sectoren binnen en buiten de landbouw.
  Portret Lector Lenny Van Erp

  Lees meer

 • Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers en hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.
  Portret Lector Daan Groot

  Lees meer

 • Lectoraat Voeding en Gezondheid

  In het lectoraat Voeding en Gezondheid staat een gezonde voedselomgeving – en dus gezonde voedselkeuzes maken - centraal. Een boeiende uitdaging in onze maatschappij waarin de toename van overgewicht, obesitas en de hieraan gerelateerde chronische ziekten.
  Foto lector Annet Roodenburg

  Lees meer

 • Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie heeft als doel bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

  Lees meer

Afgeronde Lectoraten

 • Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

  Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen met lector Ir. Jasper den Besten richtte zich op de toepassing van innovaties in de hightech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Het lectoraat werkte nauw samen met de praktijk aan ontwikkelingstrajecten en bij de validering van systemen. Het lectoraat is afgerond per 1 januari 2022.

  Lees meer

 • Lectoraat INVIS

  Het lectoraat INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) met lector Dr. Ir. Olga Haenen had als doel bij te dragen aan de reductie van de klimaatbelasting, door vis op een duurzamer manier te produceren met behulp van insecten als eiwitbron in visvoer, waarbij die insecten mogelijk op reststromen worden gekweekt. Het lectoraat is afgerond per 1 januari 2022.

  Lees meer

 • Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector

  Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector met lector Drs. Elies Lemkes-Straver legde primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.

  Lees meer

 • Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

  Het lectoraat Innovatief ondernemen met natuur levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Het lectoraat richt zich sterk op verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.
  foto Daan en Erwin afgerond lectoraat

  Lees meer

Deel deze pagina