Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek.

Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector.

Lectoraten hebben meerdere algemene doelen:
 • versterking van de externe oriëntatie
 • onderwijsvernieuwing
 • professionalisering van docenten
 • versterking van kennisontwikkeling en kenniscirculatie

Onze HAS lectoraten

 • Lectoraat Design Methoden in Food

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op onderzoek naar design-methoden die ervoor zorgen dat meer food-innovaties met succes de markt halen.

  Lees meer

 • Lectoraat Eiwittransitie in voeding

  Het lectoraat Eiwittransitie in voeding heeft als primair doel bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland met een focus op plantaardige eiwitten, maar kijkt ook breder naar wereldwijde toepasbaarheid.
  foto Fred van de Velde

  Lees meer

 • Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo dragen we bij aan impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. We werken in Nederland én internationaal.
  Profielfoto Pieter Jelle Beers en Frederike Praasterink

  Lees meer

 • Lectoraat Groene Gezondheid

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft als doelstelling: kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie en de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.
  Portret Herman Peppelenbos

  Lees meer

 • Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.
  Portret Lector Judith Van De Mortel

  Lees meer

 • Lectoraat Healthy Farming

  Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst.
  Profielfoto Joost van den Borne

  Lees meer

 • Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Het lectoraat heeft tot doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, te valideren én verder mee te ontwikkelen.
  foto Margje Voeten

  Lees meer

 • Lectoraat INVIS

  Het lectoraat INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) werkt aan veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis.
  Portret Lector Olga Haenen

  Lees meer

 • Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

  Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovaties in de high-tech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming.
  Jasper den Besten bij tomaten planten

  Lees meer

 • Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

  Het lectoraat levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan.
  foto Daan en Erwin

  Lees meer

 • Lectoraat Precision livestock farming

  Het lectoraat Precicion Livestock Farming richt zich op de dierlijke sector en besteedt vooral aandacht aan onderwerpen waarbij technologie en data in de veehouderij een centrale rol spelen.
  Portret Lector Lenny Van Erp

  Lees meer

 • Lectoraat Voeding en Gezondheid

  Gezonde boodschappen staat centraal in het lectoraat Voeding en Gezondheid. Een boeiende uitdaging in onze maatschappij waarin de toename van overgewicht, obesitas en de hieraan gerelateerde chronische ziekten.
  Foto lector Annet Roodenburg

  Lees meer

 • Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie heeft als doel bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

  Lees meer