Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Collegereeks 'What about soil' - college 18

  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Agenda
  4. Collegereeks 'What about soil' - college 18

In de collegereeks 'What About Soil' houden wij op donderdag 18 maart van 19.00 – 20.00 uur ons derde Webinar met als thema: 'Gezonde bodem, gezonde planten, gezonde mensen'.

Tijdens elk college van ‘What About Soil?’ delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 3e college van dit studiejaar bieden we het volgende programma aan:

  • 19.00 uur - Herman Peppelenbos, lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool, over de voedingswaarde van groente en fruit, een ontdekkingsreis
  • 19.30 uur - Jeroen Oosterwegel, senior adviseur bij Geofoxx, over antibiotica en resistentie in de bodem
  • 20.00 uur - gelegenheid tot napraten

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname aan het webinar is gratis en is te volgen via deze link naar MS Teams.

Over een gezonde bodem

Er is steeds meer aandacht voor duurzame landbouw in het algemeen en voor bodem- en voedselkwaliteit in het bijzonder. Dit is terug te zien in de beleidsvisie Landbouw, Natuur en Voedsel waarin wordt gepleit voor kringlooplandbouw. Bij 64% van de Nederlandse consumenten staat het effect van voedsel op de gezondheid in de top 3 van belangrijkste waarden om een aankoop op te baseren.

Er wordt vaak aangenomen dat een gezonde bodem ook leidt tot gewassen die gezond zijn voor de mens. Dat een gezondere bodem in een gezonder gewas resulteert is bij de meeste van ons bekend maar leidt dit dan ook tot een gezonder product voor ons als consument? Dat is echter nog niet vastgesteld en daarom willen we hier in college 18 aandacht aan geven.

Een gezonde bodem kenmerkt zich ook door de afwezigheid van verontreinigingen. Onze akkers worden flink bemest met zowel kunstmest als dierlijke mest en het is de vraag in welke mate er nog resten van b.v. antibiotica aanwezig zijn in de bodem. Ook resistente bacteriën en pathogenen zijn bepalend voor een gezonde bodem. In het college komt ook dit thema aan de orde.

Over Herman Peppelenbos

Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 als lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University. Herman is in 1996 gepromoveerd op het modelleren van respiratie om de bewaring en het verpakken van groente en fruit te verbeteren. Hij werkte 26 jaar bij Wageningen UR als onderzoeker, manager en programmaleider. Zijn lectoraat ‘Groene Gezondheid’ richt zich op het vergroten van de bijdrage van de tuinbouwsector aan het terugdringen van de zorgkosten. Het gaat om daarbij zowel om meer grip op de voedingswaarde van tuinbouwgewassen als het stimuleren van de consumptie van groente en fruit, zowel vers als bewerkt. Door bij te dragen aan gezonde eetpatronen wil dit lectoraat zorgen voor impact op onze gezondheid en vitaliteit.

Over Jeroen Oosterwegel

Jeroen Oosterwegel werkt als senior adviseur bij Geofoxx. In de jaren ’80 studeerde hij fysische geografie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sindsdien heeft hij veel trajecten en projecten begeleid op het gebied van bodembelasting en –kwaliteit. Tegenwoordig ondersteunt hij bedrijven en overheden aangaande de rol en bijdrage van de bodem bij maatschappelijke ontwikkelingen (circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie). Daarbij werkt hij samen met universiteiten, kennisinstituten, collega's en vooral klanten. Op dit moment spelen o.a. de volgende onderwerpen: antibiotica, resistent bacteriologisch materiaal en ziekteverwekkers in de bodem; Erosie van asbestdaken in relatie met de volksgezondheid; Geothermisch hergebruik van aanwezige infrastructuur uit de olie- en gaswinning.