Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Online themabijeenkomst "Innovatieve eiwitten" door HAS Hogeschool ism FoodDelta Zeeland

insecten en noten - HAS Hogeschool
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Agenda
  4. Online themabijeenkomst Innovatieve eiwitten

​Wat kunnen we in Nederland doen om meer zelfvoorzienend te worden in de behoefte aan meer en andere innovatieve eiwitten? Welke kansen zijn er dan in Zeeland? Op het land en in de zee? Wat doen we al wel, maar wat zouden we nog beter kunnen doen? Wat of wie hebben we daar voor nodig?

Kom halen en brengen. Laat je informeren en inspireren, maar deel ook.

Op 11 juni, tussen 14.00 en 16.00 uur organiseren HAS Hogeschool en FoodDelta Zeeland een online themabijeenkomst.

PROGRAMMA

14:00  Ontvangst en korte uitleg
14:05 Jeroen Willemsen (The Protein Cluster); toelichting op de Nationale Eiwitstrategie
14:25  Mariët van de Noort (MFH Pulses); Wat vraagt de markt?

14:45  Subgroep gesprekken: Ophalen van kansen en verwachtingen.
> Waar loop je tegenaan?
> Wat kun je bieden?
> Wie doet mee aan de volgende stappen in Zeeland?

15:25  Fred van de Velde, Lector Eiwit Transitie in Voeding (HAS Hogeschool) en Jasper van Houcke, Coördinator Aquaculture Research (HZ University) met voorbeelden van toegepast onderzoek op land en in zee.

15:50  rondvraag, aanpak en afsluiting

Interesse? Meld je aan door een email te sturen naar communicatie@fooddeltazeeland.nl.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door HAS Hogeschool en FoodDelta Zeeland

Wat is FoodDelta Zeeland?

FoodDelta Zeeland is het kennis- en innovatienetwerk van het Zeeuwse foodcluster van samenwerkende bedrijven, onderzoek- & onderwijsinstellingen, zoals HAS Hogeschool en overheden, met als doel het bevorderen van aantrekkingskracht en concurrentievermogen in de hele keten van uitgangsmaterialen, productie, verwerking, handel en bereiding van foodproducten. FoodDelta Zeeland wil de regio Zeeland laten excelleren als regionale delta met kenmerkend agri- & aquafood: Zeeland voedseldelta van Europa

Deel deze pagina