Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Hogeschool hoopt op doorbraak gebruik innovatieve vormen 3D-educatie

Persoon met virtueal reality bril op
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: HAS Hogeschool hoopt op doorbraak gebruik innovatieve vormen 3D-educatie

Zijn Virtual Reality (VR) en beleving als onderwijsinstrumenten tijdelijke gadgets of kunnen ze binnen HAS Hogeschool permanent toegevoegde waarde leveren aan onderwijs, onderzoek en valorisatie? Een projectgroep ging met deze vormen van 3D-educatie aan de slag en de verkenning die ze doen is tot nu toe veelbelovend.

Binnen het onderwijs van HAS Hogeschool werd tot voor kort nog weinig gebruik gemaakt van nieuwe media zoals VR. Ook beleving als onderwijsvorm is nog geen gemeengoed. Rob van Velthoven, directeur van de opleidingen Applied Geo-Information Science, Management van de Leefomgeving en Toegepaste Biologie, vertelt dat dit door het afstandsonderwijs in coronatijd langzaam aan het veranderen is. “Er wordt inmiddels meer mee geëxperimenteerd”, legt hij uit. “Je ziet dat door afstandsonderwijs dergelijke onderwijsontwikkelingen in de versnelling komen. Via de verkenning die we doen haken we proactief op deze versnelling in.”

Doorbraak bewerkstelligen

Hij vervolgt: “Hoogleraar en onderwijspedagoog Gert Biesta stelt dat onderwijs aandacht moet besteden aan drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Kartrekkers Erik Dietvorst en Jesse van Veghel zijn samen met studenten op zoek naar de toegevoegde waarde van nieuwe media als VR en beleving op dit drieluik. Ook betrekken ze er andere docenten en professionals uit het werkveld bij. We hopen een doorbraak te kunnen bewerkstelligen zodat nieuwe media als VR en het belevingsaspect in het onderwijs alom bekend en veel gebruikt worden.”

Kwaliteit onderwijs verbeteren

VR en beleving zijn twee innovatieve vormen van 3D-educatie. “VR en beleving zijn instrumenten die we kunnen inzetten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en de motivatie van studenten te verhogen. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat je op afstand tóch bij elkaar bent. Ook kan het een antwoord zijn op ethische vraagstukken, zoals het via VR bekijken va embryo’s bij de opleiding Toegepaste Biologie.”

In de context zitten

VR en beleving kunnen ook van toegevoegde waarde zijn bij het trainen van beroepssituaties waarbij de context van belang is. “Je kunt die context zodanig simuleren dat het net lijkt alsof je werkelijk in die context zit. Zo komen studenten dichter bij het onderwerp én kunnen ze zich - omdat ze volledig afgesloten zijn van de echte wereld - beter focussen. Dit samen maakt effectief kunnen leren en ervaren mogelijk.”

Flexibeler onderwijs

En nóg een voordeel: het maakt het onderwijs flexibeler. “Je bent minder afhankelijk van wanneer, waar en hoe frequent een bepaalde situatie zich in de praktijk voordoet. Ook kun je bijvoorbeeld onderwijs op maat leveren qua moeilijkheidsgraad, projectmatig werken met studentengroepen in een creatieve setting afkomstig uit verschillende landen of coachgesprekken voeren op een alternatieve manier.”

Gat vullen in leercyclus

Het belangrijkste argument om VR en beleving te gaan gebruiken in het onderwijs echter is dat je een gat in de leercyclus vult: die tussen het leren reproduceren van theoretische kennis en het veilig leren toepassen ervan in de beroepspraktijk. “Met VR kunnen studenten in 3D een scenario met zogenaamd echte mensen of dieren observeren. Vervolgens kunnen ze bepaalde indicatoren leren herkennen. Wanneer de video is voorzien van keuzemomenten, kunnen studenten leren de juiste interventies te kiezen doordat ze de gevolgen van hun keuze direct zien. In VR kunnen ze het nemen van regie - via fysieke handelingen – dus echt oefenen door interactie met virtuele representaties van mensen of dieren vóórdat ze het daadwerkelijk in de praktijk brengen.”

Virtueel Klaslokaal

Kennismaking met VR en beleving

Op basis van de resultaten uit de verkenning starten de betrokken opleidingen komend studiejaar met enkele onderwijsexperimenten waarin VR en beleving een belangrijke rol spelen. Alle medewerkers van die opleidingen hebben inmiddels via een workshop mogen ervaren wat Virtual Reality en beleving als instrument kunnen betekenen voor henzelf en voor het onderwijs. In deze video kun je met ze meekijken.

Inspiratiesessie Virtual Reality in het onderwijs

Deel deze pagina