Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview: Lector Daan Groot over het klimaat als onderdeel van een brede visie op duurzaamheid

duurzaamheid
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Lector Daan Groot over het klimaat als onderdeel van een brede visie op duurzaamheid

Afgelopen najaar werd bekend dat lector Daan Groot op nummer 75 staat in de 10e editie van de Duurzame 100 van Trouw. Hij stond al enkele jaren op de longlist en nu heeft hij de korte ranglijst van wat volgens Trouw de groenste denkers en doeners in Nederland zijn gehaald. In februari gaan enkele interessante afstudeeropdrachten van start binnen het onderwerp waar het lectoraat van Daan en zijn partner Erwin van Woudenberg in werkt: Innovatief ondernemen met natuur. Tijd voor een gesprek over duurzaamheid en onderzoek doen naar natuurlijkvriendelijk boeren.

Wat vind je ervan dat je de Duurzame 100 hebt gehaald?

Daan: “Dat was een mooie verrassing en ook een signaal dat het debat over duurzaamheid verandert. Toen Trouw 10 jaar geleden met de ranglijst begon, ging een gesprek over duurzaamheid voornamelijk over het klimaat. In de lijst stonden dan ook veel mensen die zich specifiek met dat thema bezighielden. Maar duurzaamheid is meer dan dat. De laatste jaren halen steeds meer mensen de Duurzame 100 die zich bezighouden met andere thema’s, zoals ik. Er heeft een echte omslag plaatsgevonden. Een goede ontwikkeling volgens mij. Op de eerste plaats staat dit jaar bijvoorbeeld Louise Vet, zij is ecoloog en richt zich op biodiversiteit. Ze heeft als missie het redden van de soortenrijkdom in Nederland.”

Waarom is het zo belangrijk breder te kijken dan klimaat alleen?

“Het klimaat is belangrijk, maar slechts een onderdeel van een bredere visie op duurzaamheid. Het klimaat is onderdeel van ons ecosysteem. En wil je verduurzamen, dan moet je naar alle elementen in dat ecosysteem kijken. Volgens ons zijn er 7 belangrijke thema's: biodiversiteit, bodem, klimaat, waterverbruik, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en (verandering van) landgebruik. Samen vormen deze thema’s een driehonderdzestig graden perspectief op duurzaamheid. Ik hoop dan ook in de toekomst al deze thema’s in de Duurzame 100 terug te zien. Erwin en ik hebben vanuit ons bedrijf De Natuurverdubbelaars een model ontwikkelt dat bedrijven helpt écht te verduurzamen, rekening houdend met al deze elementen.”

Het lectoraat richt zich op de agrofoodsector, is dit model ook leidend in jullie onderzoek?

“Ja, het houden we bij projecten altijd in ons achterhoofd, het is een soort toetssteen. Naast het breder trekken van de visie op duurzaamheid speelt in de agrofoodsector nog iets anders. Aan duurzame ideeën is er geen gebrek, maar de grote vraag is wel altijd: is met natuurvriendelijk boeren wel geld te verdienen? En kan het op grote schaal ingezet worden? En dat is waar ons lectoraat zich op richt. Door ecologie en economie met elkaar te verbinden, willen we laten zien dat natuur en economie elkaar versterken en dat de gedachte niet opgaat dat goed voor de wereld zorgen niet zou kunnen vanwege economische belangen.”

Wat zijn projecten waar jullie komend jaar met studenten, docenten en bedrijven aan werken?

“Er gaan in februari maar liefst 8 afstudeeropdrachten binnen ons lectoraat van start. Onderwerpen zijn onder meer het doorrekenen van natte teelten, het verdienmodel van het Voedselbos in Schijndel en het verkennen van de mogelijkheden voor een mobiele varkenshouderij. Ook doen we samen met het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek naar de mogelijkheid om robots in te zetten ter bescherming van vogelnesten én werken we samen met andere onderwijsinstellingen aan het samenstellen van een monitor met kengetallen rondom natuurinclusieve landbouw: de WINK.”

Portret Lector Daan Groot

Deel deze pagina