Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview: Sandra Gijmink volgde verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Sandra Gijmink volgde verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Sandra Gijmink, melkveehouder, volgde de verdiepingscursus stikstof in de landbouw: "Ik kan zélf verbeteracties bedenken en ben niet afhankelijk van een adviseur"

"Ik wilde graag meer achtergrondinformatie over het stikstofbeleid. In de verdiepingscursus kwam niet alleen de theorie, maar ook de praktische toepassing aan bod. Dat sprak me erg aan. Tijdens de cursus gingen we aan het werk met onderwerpen als wet- en regelgeving, emissiebeperkende maatregelen en strategische keuzes.

Verschil vergunning en pasmelding

Zo leerden we bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een NB-vergunning of een pasmelding. Ook werd er vertelt over maatregelen zoals meer weidegang, emissie arme vloeren, aanpassingen van het voer en water toevoegen aan mest. Het was heel prettig om meer te weten over alle diverse maatregelen zodat je goed kunt beoordelen wat bij jouw bedrijf past. Wij willen bijvoorbeeld over een paar jaar een nieuwe stal bouwen, dan is het aanpassen van de vloer voor ons nu geen passende investering, maar weidegang en aanpassingen doorvoeren in het voer bijvoorbeeld wel.  

Praktisch ingestoken

Ik vond de cursus leerzaam. Het was afwisselend en heel zinvol om het onderwerp van alle kanten te belichten. Ik heb een goed totaalbeeld gekregen over stikstof. Wat ik tijdens de cursus heb geleerd is allemaal praktisch toepasbaar op ons bedrijf. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of we het kunstmestgebruik kunnen verminderen. Het idee is om beter te sturen op de organische stofgehaltes van onze graslandpercelen. Ook gaan we aan het werk met het verlagen van het ureum in de melk. Dit willen we realiseren door het ruw-eiwit te verlagen in het voer (een van de emissiebeperkende maatregelen).

Minder afhankelijk van adviseur

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw zou ik zeker adviseren aan mijn collega melkveehouders. Het geeft je als ondernemer meer kennis en achtergrondinformatie over stikstof in de breedste zin van het woord. Het kan er toe leiden dat je efficiënter gaat werken wat een mogelijke kostenbesparing tot gevolg heeft en een gunstig effect op de natuurlijke omgeving. Daarnaast vind ik het prettig om zélf meer in staat te zijn om verbeteracties te bedenken op dit thema. Hierdoor ben ik minder afhankelijk van een adviseur.’’

Samenwerking groene instellingen

Het scholingsprogramma is ontwikkeld door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.

Subsidie

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursussen een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250.
    Deze voucher is in te zetten voor de bedrijfscoach opleidingen.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat een cursus op het gebied van stikstof voor jou kan betekenen? Kijk dan hier voor het scholingsaanbod voor stikstof. Daarnaast zijn er ook verschillende cursussen en opleidingen op het gebied van precisielandbouw en natuurinclusief ondernemen.

Deel deze pagina