Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Eigen afvalwaterzuivering voor Dalco food rendabel?

afvalwaterzuivering
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Showcases
  4. Eigen afvalwaterzuivering voor Dalco food rendabel?

Dalco Food B.V. vervaardigt vlees- en vegetarische producten. Een struikelblok is de lozing van eiwitten en vetten. De afvalwaterkosten zijn immers aanzienlijk. Bovendien voorziet Dalco Food de komende jaren een productieverhoging. Dat zal tot nog hogere betalingen aan het waterschap leiden.

Nu niet, straks wel

De HAS heeft middels een uitgebreide analyse gemaakt van diverse afvalwaterzuiveringstechnieken. Vervolgens zijn twee technieken geselecteerd die als beste uit de bus kwamen. Beide technieken zijn aan een kosten-batenanalyse onderworpen. De eindconclusie van het onderzoek luidde dat voor de huidige situatie van Dalco Food een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie nog niet rendabel is. Echter, uit de kosten-batenanalyse voor de toekomstige situatie van Dalco Food bleek een ander resultaat: bij één van de gevonden technieken is de terugverdientijd minder dan vijf jaar. Ofwel: voor de toekomstige situatie is een eigen afvalwaterzuivering voor Dalco Food rendabel.

HAS Hogeschool


E: has@has.nl

T: +31888903600

Bekijk ook andere items in het thema
Dit project draagt bij aan de volgende SDG's
  • Sustainable Development Goal 6: Schoon water en sanitair
  • Sustainable Development Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
Sustainable Development Goals

Deel deze pagina