Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Hogeschool vestigingen Den Bosch en Venlo beschikken over verschillende faciliteiten die gebruikt worden door studenten en cursisten. Maar wij bieden ook bedrijven uitgebreide mogelijkheden voor onderzoek en testen.

Exterieur HAS Hogeschool
Exterieur HAS Hogeschool Venlo

Tuinbouw- en teeltfaciliteiten

Tuinen

In de tuinen van HAS Hogeschool worden groenten, fruit, snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten en bomen gekweekt door studenten van HAS Hogeschool. De tuinen bieden ruime mogelijkheden voor teelt en kweek van groen. En een uitstekende voedingsbodem voor gewasonderzoek en proeve

Kassen

HAS Hogeschool beschikt over 1500 m2 kasruimte, verdeeld in 15 afdelingen. Klimaatregulering en watertoevoer zijn afzonderlijk te besturen: ideaal voor tuinbouwonderzoek en gewasteelt. Er zijn 4 afdelingen beschikbaar voor substraatteelt, 2 afdelingen met eb- en vloedsysteem voor potplantenteelt en nog enkele afdelingen die zijn ingericht voor groenteteelt. Daarnaast hebben we bij de kassen diverse ruimtes ingericht voor gewasonderzoek, uitgerust met de daarbij behorende apparatuur.

Faciliteiten voedingsmiddelentechnologie

Waarom investeren in een proeffabriek als de modernste faciliteiten flexibel inzetbaar zijn bij HAS Hogeschool? Voor een aantrekkelijke prijs kunnen voedingsmiddelenbedrijven onder vakkundige begeleiding proeven (laten) doen of cursussen of symposia organiseren.
HAS Hogeschool beschikt voor het voedingsmiddelenonderwijs over vijf proeffabrieken, die zijn uitgerust met specifieke, moderne apparatuur:

 1. de Zuivelfabriek
 2. de Bakkerij
 3. de Slagerij
 4. de Brouwerij
 5. en de Groente- & Fruitfabriek

De experimenten die hier gedaan worden zijn van proces- of productkundige aard. De grote kracht van de proeffabrieken is dat de apparatuur van alle afdelingen onderling gecombineerd en uitgewisseld kan worden.Er ontstaat een onbeperkt aantal toepassingen en mogelijkheden. Alle afdelingen hebben standaardvoorzieningen zoals elektriciteit (220 en 380V), stoom (2 en 8 bar), perslucht en water (warm en koud).

Milieuhal

Faciliteiten en technologie voor de dierhouderij

In de techniekhal met faciliteiten ten behoeve van de dier- en veehouderij vindt u een groot aantal opstellingen en simulaties, die gebruikt worden voor technologisch onderzoek in deze sector. We stellen deze ook ter beschikking aan bedrijven voor onderzoek of experiment.
Deze faciliteiten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

 • het meten van luchtkwaliteit in dierverblijven
 • het maken van drinkwatervoorziening met medicijnen
 • bepalen van melkkwaliteit in relatie tot voedselveiligheid
 • opzet van geautomatiseerde processen
 • het onderzoeken van diverse vormen van alternatieve energie
  regelen van het klimaat in kassen, dierverblijven en productopslag

Deze faciliteiten zijn ook beschikbaar ten behoeve van uw onderzoek.

Faciliteiten voor milieutechnologisch onderzoek

HAS Hogeschool beschikt over een goed geoutilleerd milieutechnisch lab met proefopstellingen voor milieuonderzoek op het gebied van water, bodem en lucht. In deze hal staan onder andere opstellingen voor:

 • waterbehandeling
 • aerobe waterzuivering
 • anaerobe waterzuivering
 • scheidingstechnieken
 • luchtzuivering
 • afvalverwerking

Voor het volgen en sturen van deze processen is ook de nodige analyseapparatuur aanwezig. Deze ruimte is, met of zonder apparatuur, te huur voor onderzoek en cursussen, of ondersteuning van symposia.

Milieuhal

Mogelijkheden voor gebruik door externen

's-Hertogenbosch
Wilt u gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden die de HAS te bieden heeft voor onderzoek en testen? Dat kan!
Voor aantrekkelijke tarieven kunnen bedrijven onder vakkundige begeleiding proeven (laten) doen en cursussen, workshops en symposia organiseren.
Neem contact op met has@has.nl voor meer informatie.

Venlo
In Venlo kan beschikt worden over de faciliteiten in de Innovatoren en Villa Flora. U kunt hiervoor contact opnemen met Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf.

Deel deze pagina