Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS International Projects (HIP)

Een uitgebreid internationaal projectenportfolio biedt kansen voor studenten, medewerkers en nieuwe impulsen voor (internationale) samenwerking. Kennis, Ketendenken en Onderwijsvernieuwing vormen de core business van HAS Hogeschool in internationale projecten en voor deze expertise worden wij dan ook in toenemende mate benaderd door externe partijen.

De HAS wil hierbij, conform de aandacht voor ondernemerschap en business in haar opleidingen, de focus leggen op projecten die gericht zijn op international business development.

Internationale projecten

Internationale projecten kunnen door het betrekken van meer docenten, studenten en het opbouwen van het netwerk en portfolio een katalysator zijn voor:

 • versterking van internationalisering in het onderwijs
 • vergroten van buitenlandse instroom in de opleidingen
 • vergroten van internationale business portfolio (projecten, training)
 • versterken en verbinden van onze kennisontwikkeling op het gebied van internationalisering, bijvoorbeeld door samenwerking met buitenlandse universiteiten

Onze hogeschool richt zich hierbij op Westerse regio’s, opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Om snel en adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het werkveld is een centraal coördinatiepunt ingericht: HAS International Projects (HIP). Het HIP:

 • fungeert als eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern, wanneer het gaat om internationale projecten
 • stimuleert deelname in internationale projecten bij de opleidingen
 • stuurt sectordirecteuren aan op uitvoering van beleid gericht op bevordering van de internationale kennis en ervaring van docerend (en ondersteunend) personeel
 • is verantwoordelijk voor relatiebeheer en de uitbreiding van het netwerk van buitenlandse bedrijven/ organisaties
 • coördineert acquisitie van internationale business development projecten, stages en bedrijfsopdrachten voor vierdejaarsstudenten
 • beoordeelt tenders/ internationale projectaanvragen op relevantie, haalbaarheid, wenselijkheid en draagvlak binnen de HAS (met inachtneming van de beleidsdoelstellingen);
 • zoekt de match tussen gevraagde en aanwezige expertise
 • schrijft projectvoorstellen en coördineert activiteiten t.b.v. redactie van projectvoorstellen;
 • coördineert en bewaakt de voortgang van projecten op inhoudelijk, logistiek, administratief en financieel vlak (in overleg en samenwerking met betrokken projectleiders)
 • coördineert en bewaakt de afhandeling van projecten (rapportage, financiële administratie e.d.)
 • onderneemt activiteiten om het internationale projectportfolio van HAS Hogeschool uit te breiden

Met deze activiteiten maakt het HIP een frequente, passende en professionele participatie van HAS Hogeschool in internationale projecten mogelijk.

De ambitie is om staf te stimuleren én faciliteren om aan internationale projecten deel te nemen, bijvoorbeeld door het aanbieden van taaltraining en/of andere cursussen, het beschikbaar stellen van uren, het vrijstellen van andere verplichtingen en het bespreken van de (internationale) ambities in het persoonlijk jaarplan. Ook in het aannamebeleid wordt gelet op internationale competenties, ervaringen of ambities bij nieuwe medewerkers.

Internationalisering

Irene Payens

Beleidsmedewerker Internationalisering


E: I.Payens@has.nl

foto Irene Payens